POSOUZENÍ VÝKONNOSTI STYKOVÉ KŘIŽOVATKY PO ZMĚNĚ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

Autoři

  • Vladislav Křivda

Klíčová slova:

křižovatka, výkonnost, silniční doprava

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problémem kapacitního výpočtu neřízené stykové křižovatky. Je také poukázáno na změnu výpočtu při změně vedení hlavní pozemní komunikace. Výpočty byly provedeny na křižovatce Nad Porubkou – Rudná (rampa F) v Ostravě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] Mapový server [on-line]. Statutární město Ostrava [cit. 19. 6. 2009]. Dostupný z WWW:
<http://gisova.ostrava.cz/>.
[2] Mapy Česká republika [on-line]. Internetový portál Google [cit. 19. 6. 2009]. Dostupný
z WWW: <http://maps.google.cz>.
[3] FOLPRECHT, JAN; KŘIVDA, VLADISLAV. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, 2006, 158 s. ISBN 80-248-1030-1
[4] Technické podmínky TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek.
Liberec: EDIP. Nakladatelství Koura publishing. 2007, 64 s. ISBN 978-80-902527-6-9
[5] KŘIVDA, VLADISLAV. Kapacitní výpočty neřízených křižovatek podle TP 188.
[TP-188.xls]. Ostrava, 2009. Pilotní verze

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Křivda, V. (2009). POSOUZENÍ VÝKONNOSTI STYKOVÉ KŘIŽOVATKY PO ZMĚNĚ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ. Perner’s Contacts, 4(2), 69–80. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1124

Číslo

Sekce

Články
Share |