KONFLIKTNÍ SITUACE NA KŘIŽOVATCE S AUTOBUSOVÝMI ZASTÁVKAMI

Autoři

  • Vladislav Křivda
  • Ivana Olivková

Klíčová slova:

Silniční doprava, bezpečnost, MHD

Abstrakt

Článek poukazuje na chybná provedení autobusových zastávek umístěných v těsné blízkosti křižovatky. Dále upozorňuje na nevhodně situované přechody pro chodce ve vazbě se zastávkou. Článek vychází z řešení grantového projektu č. 103/04/0476 „Návrh metodiky financování dopravní obslužnosti“, který je realizován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím Grantové agentury České republiky.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB – Technická

univerzita Ostrava. 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1

Surovec, P.; Olivková, I.; Křivda, V.; Richtář, M. Návrh metodiky financování

dopravní obslužnosti. VŠB-TU Ostrava, Institut dopravy, LSD, 2004. Grantový

projekt č. 103/04/0476 – realizován za finanční podpory ze státních prostředků

prostřednictvím Grantové agentury České republiky.

Olivková, I. Bezpečnost cestujících v městské hromadné dopravě. 19. ročník

konference s mezinárodní účastí "Bezpečnosť v cestnej doprave", Nitra, Slovenská

republika. 13. – 14. 10. 2004. ISBN 80-85418-56-8

Folprecht, J.; Křivda, V.; Olivková, I.; Frič, J. Městská hromadná doprava

(vybrané statě). 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. 124 s. ISBN 80-248-

-6

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Křivda, V., & Olivková, I. (2006). KONFLIKTNÍ SITUACE NA KŘIŽOVATCE S AUTOBUSOVÝMI ZASTÁVKAMI. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1506

Číslo

Sekce

Články
Share |