MODAL SPLIT A VÝZNAM DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ NA TERMINÁLY KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Autoři

  • Jaromír Široký

Klíčová slova:

dopravní napojení, terminál, kombinovaná přeprava, modal split

Abstrakt

Příspěvek popisuje vliv rozsahu dopravní infrastruktury na modal splitu vybraných přístavů v oblasti kombinované přepravy. U jednotlivých terminálů kombinované přepravy je důležitá návaznost neostatní druhy dopravy. Jednotlivé rozdíly u vybraných přístavů jsou popsány v příspěvku.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] Port of Rotterdam, internetovské stránky přístavu, [online]. c2009 [cit. 2009-06-28].
Dostupné z <http://www.portofrotterdam.nl>.
[2] Port of Hamburk, internetovské stránky přístavu, [online]. c2009 [cit. 2009-06-25].
Dostupné z <http://www.hafen-hamburg.de>.
[3] NOVÁK, J, CEMPÍREK, V., NOVÁK, I., ŠIROKÝ, J. Kombinovaná přeprava,
monografie Institut Jana Pernera, o.p.s., březen 2008, 320 s., ISBN 978-80-86530-47-5.
[4] Agenda 2015 for combined transport in Europe, International Union of Railway, January
2008, dostupné z: <http//www.uic.asso.jr/diomis>.
[5] Intermodal Transport, From a Dutch perspective. [online]. c2009 [cit. 2009-06-22].
Dostupné z <http://www. http://hollandintermodal.com>.
[6] Prognose der DeutschlandweitenVerkehrsverflechtung - Seeverkehrsprognose, Planco
Consulting GmbH, Essen, duben 2007, str. 81-106, FE-Nummer 96.0864/2005.

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Široký, J. (2009). MODAL SPLIT A VÝZNAM DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ NA TERMINÁLY KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY. Perner’s Contacts, 4(2), 114–125. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1131

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>