FARE COLLECTION SYSTEM IN INTEGRATED PUBLIC PASSENGER TRANSPORT SYSTEMS

Autoři

  • Pavel Drdla
  • Josef Bulíček

Klíčová slova:

fare collection system; integrated public passenger transport system; standard for fare collection system; tariff system; information system; sale system

Abstrakt

The paper deals with questions of fare collection systems in the frame of integrated public passenger transport system as well as with requirements and standards of fare collection systems. The relations between fare collection system and tariff system, information and sale (distribution) systems are also mentioned next to it. Brief proposal of application of these fare collection systems in the frame of integrated public passenger transport systems by fulfilment of all given conditions placed on these systems is mentioned in the conclusion part of this paper.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) VONKA, J. et al. Osobní doprava (Passenger Transport). 2. zkrácené vyd. (2. contracted
printing) Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2004. 162 s.
ISBN 80-7194-630-3.
(2) DRDLA, Pavel. Technologie a řízení dopravy : městská hromadná doprava (Transport
Technology and Control : Urban Passenger Transport). 1. vyd. (1. printing) Pardubice : Tiskařské
středisko Univerzity Pardubice, 2005. 136 s. Skripta DFJP. ISBN 80-7194-804-7.
(3) Integrace dopravních systémů a zajištění dopravní obsluhy v regionech (An Integration
of Transport Systems and Transport Service in Regions). Výzkumná zpráva (research report)
PD602 340 602. CS-Project, Praha, 2000. 32 s.
(4) Projekt optimalizace dopravní obslužnosti Jihočeského kraje - část II: Systémový návrh
Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (The System Project of Optimization
of Transport Service in Region South Bohemia – part II: System Design of Integrated Transport System
in Region South Bohemia). CS-Project, Praha, 2003. 106 s.
(5) POLIAKOVÁ, B. Area tariff arrangement of integrated transport systems.
In: TRANSCOM 2007 : 7-th European conference of young research and science workers.
Section 1: Transport and communications technologies. Žilina : University of Žilina,
2007, s. 193-196. ISBN 978-80-8070-692-0
(6) POLIAKOVÁ, B. Tarifné štruktúry a sústavy používané v IDS v zahraničí (Tariff Structures
and Systems used in the Integrated Transport Systems abroad). In: Cestná a mestská doprava
a trvalo udržateľný rozvoj (Road and Urban Public Transport and sustainable development) -
CMDTUR 2007 [CD-ROM]. Žilina : Žilinská univerzita, 2007, s. 190-194. ISBN 978-80-
8070-759-0
(7) POLIAKOVÁ, B., KUBASÁKOVÁ, I. Možnosti použitia tarifných štruktúr IDS
na území SR (Possibilities of Integrated Transport System Tariff Structures Application in Slovakia).
In: Verejná osobná doprava 2010 (Public Passenger Transport 2010). Bratislava : Kongres
STUDIO, 2010, s. 146-150. ISBN 978-80-970356-1-7

Stahování

Publikováno

2012-07-13

Jak citovat

Drdla, P. ., & Bulíček, J. . (2012). FARE COLLECTION SYSTEM IN INTEGRATED PUBLIC PASSENGER TRANSPORT SYSTEMS. Perner’s Contacts, 7(2), 22–33. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1137

Číslo

Sekce

Články
Share |