VYUŽITÍ KAPACITY DRÁHY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU BRNO-MALOMĚŘICE – TIŠNOV PŘED A PO ZAVEDENÍ ODKLONOVÝCH TRAS Z I. TRANZITNÍHO KORIDORU

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2380

Klíčová slova:

kapacita dráhy, železnice, Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, řízení železničního provozu, separátní simulace

Abstrakt

Tento článek hodnotí využití kapacity dopravní infrastruktury na traťovém úseku Brno-Maloměřice – Tišnov s využitím metodiky Správy železnic dle SM 124. Nejprve je prováděno zjišťování plánovaného a skutečného provozu z hlediska jeho intenzity a druhového složení vlaků před a po zavedení odklonových tras z I. tranzitního koridoru. Následně je vyhodnocena kapacita obou traťových kolejí v jednotlivých mezistanicích úsecích. Dále je diskutována otázka nedostatečného počtu nástupištních hran ve stanici Tišnov a představeno řešení dle autorů a dle plánovaného projektu rekonstrukce. Rovněž jsou prezentovány výsledky separátní simulace provozu na zhlaví v obvodu St. 3 stanice Brno- Maloměřice a na kuřimském zhlaví v Tišnově.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Bernát, J. 2015. Organizace vlakové dopravy po změně traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole. Bakalářská práce. Pardubice: Univerzita Pardubice. Vedoucí práce doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

Blažek, J. 2008. Prověření propustnosti železniční trati č. 250 s ohledem na možnost vložení tras vlaků vysokorychlostní dopravy v úseku Česká – Brno. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice. Vedoucí práce prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.

Bulíček, J. et al. 2022. Improving single-track railway line capacity using extended station switch point area. Journal of Rail Transport Planning & Management, 2022, 24: 100354. [Online] Dostupné z: URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210970622000543 [přístup 2022-10-03].

Rolník, T. 2014. Kvalita dopravního provozu severního zhlaví a jeho přilehlých úseku ŽUB v odsunuté poloze. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice. Vedoucí práce Ing. Ivo Hruban, Ph.D.

Správa železnic. Pomůcky GVD. Portál provozování dráhy. Praha © 2022. [Online] Dostupné z: URL https://provoz.spravazeleznic.cz/Portal [přístup 2022-04-20]

Správa železnic. Web ISOŘ. Praha © 2022. [Online] Dostupné z: URL https://isor.spravazeleznic.cz [přístup 2022-04-21]

Správa železnic. Web Správy železnic. Praha © 2022. [Online] Dostupné z: URL https://www.spravazeleznic.cz [přístup 2022-04-20]

Sůra, J. 2022. Téměř devět vlaků denně. Správa železnic ukázala první data o využití státních postrků [online]. 4. 1. 2022. [Online] Dostupné z: URL https://zdopravy.cz/temer-devet-vlaku-denne-sprava-zeleznic-ukazala-prvni-data-o-vyuziti-statnich-postrku-100602 [přístup 2022-09-04].

Vaněk, M. 2020. Továrna Diana a historie trati Brno–Havlíčkův Brod. Tišnov: Miroslav Klepáček – Sursum. ISBN 978-80-7323-348-8.

Zeman, V. 2022. Posouzení a změna kapacity na traťovém úseku Brno Maloměřice St. 3 - Tišnov. Diplomová práce. Pardubice: Univerzita Pardubice. Vedoucí práce doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

Stahování

Publikováno

2022-12-30

Jak citovat

Zeman, V. ., & Drdla, P. (2022). VYUŽITÍ KAPACITY DRÁHY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU BRNO-MALOMĚŘICE – TIŠNOV PŘED A PO ZAVEDENÍ ODKLONOVÝCH TRAS Z I. TRANZITNÍHO KORIDORU. Perner’s Contacts, 17(2). https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2380

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-09-12
Přijat 2022-10-15
Publikován 2022-12-30