PRÍSPEVOK KU GENEROVANIU TEXTOVÝCH POPISOV BITOVÝCH KALENDÁROV

Autoři

  • Hynek Bachratý
  • Emil Kršák
  • Ľubomír Sadloň
  • Marek Tavač

Klíčová slova:

kalendár, bitová mapa kalendára, textový popis kalendára

Abstrakt

Článok popisuje základnú schému práce algoritmu, ktorý z bitovej mapy kalendára vygeneruje jeho textový popis. Uvádzame ukážky práce algoritmu a pozitívne výsledky jeho testovania na kalendároch jazdy vlakov z databázy MERITS.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ŠOTEK K., BACHRATÝ H. Nové možnosti simulačních modelů reálného prostředí v

železniční dopravě, príspevok do zborníka II konferencie Teorie dopravních systémů, 17.

Január 2007, Pardubice, vydala DPJF Univerzita Pardubice, str. 9-18, ISBN 978-80-7194-

-5

AMCHA, R., BACHRATÝ,H., KRÝŽE, P., VESELÝ, P. Příspěvek k problematice

dodatkových vlaků v prostředí IS SENA. Príspevok do zborníka konferencie DOPRAVNÍ

SYSTÉMY 2005, 29. november 2005, Pardubice, vydala DPJF Univerzita Pardubice, str.

-338,ISBN 80-7194-805-5

BLAHO, P.; GAŠPARÍK, J. Some aspects of enterprise access to infrastructure of Slovak

Republic railways (ŽSR). In: Transport XXI wieku, medzinárodná vedecká konferencia,

Stare Jablonki, 18.-21.9.2007, Politechnika Warszawska, 2007, s. 91-96, ISBN 978-83-

-618-5

ZÁHOROVÁ V. Určení nástupištní koleje pro zpožděný přijíždějící vlak pomocí fuzzy

regulátoru, In sborník příspěvků konference Inteligentní systémy pro praxi: XI ročník konference, Bohdaneč, 30.-31. ledna 2008, Ostrava:AD&M konferenční servis, 2008, str.

-108, ISBN 978-80-7399-354-2

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Bachratý, H., Kršák, E., Sadloň, Ľubomír, & Tavač, M. (2008). PRÍSPEVOK KU GENEROVANIU TEXTOVÝCH POPISOV BITOVÝCH KALENDÁROV. Perner’s Contacts, 3(5), 6–15. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1323

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)