ALGORITMUS VKLÁDÁNÍ TRAS DODATKOVÝCH VLAKŮ

Autoři

  • Karel Šotek
  • Hynek Bachratý

Klíčová slova:

Železniční doprava, jízdní řád, dodatkový vlak, konflikt, kapacita, algoritmus

Abstrakt

Článek popisuje nový algoritmus na hledání a řešení konfliktních situací, které vznikají vkládáním dodatkových vlaků do platného grafikonu vlakové dopravy.Je to významný prvek při řešení kapacitních výpočtů v železniční dopravě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ŠOTEK K., BACHRATÝ H. Nové možnosti simulačních modelů reálného prostředí v

železniční dopravě, príspevok do zborníka II konferencie Teorie dopravních systémů, 17.

Január 2007, Pardubice, vydala DPJF Univerzita Pardubice, str. 9-18, ISBN 978-80-7194-

-5.

AMCHA, R., BACHRATÝ, H., KRÝŽE, P., VESELÝ, P. Příspěvek k problematice

dodatkových vlaků v prostředí IS SENA. Príspevok do zborníka konferencie DOPRAVNÍ

SYSTÉMY 2005, 29. november 2005, Pardubice, vydala DPJF Univerzita Pardubice,

str. 331-338,ISBN 80-7194-805-5.

BLAHO, P., GAŠPARÍK, J. Some aspects of enterprise access to infrastructure of Slovak

Republic railways (ŽSR). In: Transport XXI wieku, medzinárodná vedecká konferencia,

Stare Jablonki, 18.-21.9.2007, Politechnika Warszawska, 2007, s. 91-96, ISBN 978-83-

-618-5.

ZÁHOROVÁ V. Určení nástupištní koleje pro zpožděný přijíždějící vlak pomocí fuzzy

regulátoru, In sborník příspěvků konference Inteligentní systémy pro praxi: XI ročník

konference, Bohdaneč, 30.-31. ledna 2008, Ostrava:AD&M konferenční servis, 2008,

str. 103-108, ISBN 978-80-7399-354-2.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Šotek, K., & Bachratý, H. (2008). ALGORITMUS VKLÁDÁNÍ TRAS DODATKOVÝCH VLAKŮ. Perner’s Contacts, 3(5), 276–283. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1392

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)