SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Autoři

  • Lukáš Čegan
  • David Žák

Klíčová slova:

zobrazení polohy, GPS, přenosová trasa, GPRS, komunikační schéma

Abstrakt

Velký rozvoj v oblastech telekomunikačních a informačních technologií vytváří nové příležitosti pro budování systémů podporujících sledování a dynamické řízení železniční dopravy na základě aktuálních dat z kolejových vozidel. Pro správné fungování těchto systémů je nutné se vypořádat s heterogenitou možných přenosových tras a dále se zpracováním stavových informací z kolejových vozidel v reálném čase. V článku je prezentován návrh architektury a realizace systému určeného ke konfiguraci komunikačních terminálů hnacích vozidel a vizualizaci jejich polohy včetně zobrazení různých stavových informací.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ŠÍDLO, M., ŽÁK, D. Železniční bezdrátová přenosová síť (koncepce, komunikační

jednotka, GW ). In Sborník 3. konference Moderní zab. řídící a telekomunikační technika

na tratích ČR jako součásti evropského železničního systému, České Budějovice: České

dráhy a.s. - TÚČD, 2007, s. 221 – 224.

ŽÁK, D. Zajištění datové komunikace mezi drážními vozidly a infrastrukturou. In Sborník

konference Moderní zab. řídící a telekomunikační technika na tratích ČR jako součásti

evropského železničního systému, České Budějovice: České dráhy a.s. - TÚČD, 2007, s.

– 154.

W3C - Web Services Description Language (WSDL) 1.1 [online] URL:

<http://www.w3.org/TR/wsdl>, last revision 15th of March 2001 [cit. 20008-12-11].

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Čegan, L., & Žák, D. (2008). SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL. Perner’s Contacts, 3(5), 34–38. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1327

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)