MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE AKTUÁLNÍ POLOHA KOLEJOVÝCH VOZIDEL V DOPRAVNÍCH SYSTÉMECH

Autoři

  • David Žák
  • Lukáš Čegan

Klíčová slova:

Poloha kolejových vozidel, GPS, DNS, funkční adresace, komunikační brána, dispečerské systémy

Abstrakt

Mobilní část aplikace aktuální poloha kolejových vozidel běží na komunikačních terminálech či vozidlových radiostanicích hnacích vozidel. Aplikace zjišťuje polohu vozidla z vestavěného GPS přijímače a tento údaj doplněný časovým razítkem, identifikací kolejového vozidla, číslem vlaku, funkcí kolejového vozidla na vlaku a případně i dalšími informacemi v pravidelných intervalech odesílá na centrální komunikační bránu. Doručené informace o aktuální poloze kolejových vozidel centrální komunikační brána zpracuje, uloží do databáze a dále distribuuje do navazujících informačních systémů. Funkci mobilní části aplikace poloha (pravidla a intervaly pro odesílání zpráv) je možné vzdáleně konfigurovat. Centrální komunikační brána využívá zpráv o aktuální poloze kolejových vozidel i pro zajištění provozu dynamického DNS, které umožňuje funkční adresaci zařízení na kolejových vozidlech na základě označení vozidla a/nebo čísla vlaku.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ŠÍDLO, M., ŽÁK, D. Železniční bezdrátová přenosová síť (koncepce, komunikační

jednotka, GW ). In Sborník 3. konference Moderní zab. řídící a telekomunikační technika

na tratích ČR jako součásti evropského železničního systému, České Budějovice: České

dráhy a.s. - TÚČD, 2007, s. 221 – 224.

PIPEK, K., MALÍK, P., ŽÁK, D. Aplikace aktuální poloha kolejového vozidla – popis

aplikace, Pardubice: RADOM, s.r.o., 2008, PROJEKT TANDEM FT-TA3/031, KS 800

ŽÁK, D. Zajištění datové komunikace mezi drážními vozidly a infrastrukturou. In

Sborník 3. konference Moderní zab. řídící a telekomunikační technika na tratích ČR jako

součásti evropského železničního systému, České Budějovice: České dráhy a.s. - TÚČD,

, s. 149 – 154.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Žák, D., & Čegan, L. (2008). MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE AKTUÁLNÍ POLOHA KOLEJOVÝCH VOZIDEL V DOPRAVNÍCH SYSTÉMECH. Perner’s Contacts, 3(5), 308–313. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1397

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)