KOMPENZACE PORUCH VZORKOVACÍ PERIODY V DISKRÉTNÍCH SYSTÉMECH ŘÍZENÍ LQG

Autoři

  • Jan Cvejn

Klíčová slova:

LQG regulátor, stochastické řízení, hybridní systémy

Abstrakt

Řídicí aplikace založené na využití počítačů, obzvláště pokud běží v prostředí běžných operačních systémů, často vykazují nekonstantnost vzorkovací periody zpracování vstupů a výstupů. Ačkoliv je tento jev obvykle zanedbáván, jsou-li využity diskrétní algoritmy řízení, v některých případech může způsobit výrazně horší výkonnost řídicí smyčky. V článku je navržen modifikovaný algoritmus řízení LQG, který bere v úvahu poruchy vzorkovací periody. Je rovněž ukázáno, že takovýto řídicí systém může být implementován i na poměrně jednoduchých hardwarových platformách.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

BRYSON A. E.. Ho Y. C. Applied Optimal Control. Hemisphere Corp., New

York, 1975.

BAR-SHALOM Y.. TSE E. Dual Effect, Certainty Equivalence and separation in

Stochastic Control. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(5), 494-500,

STENGEL R. F. Stochastic Optimal Control: Theory and Application. Wiley, New

York, 1986.

FLEMING W. H.. RISHEL R. W. Deterministic and Stochastic Optimal Control,

Springer-Verlag, Berlin, 1995.

PAPPAS T.. LAUB A. J.. SANDELL N. R. Jr. On the Numerical Solution of the

Discrete-Time Algebraic Riccati Equation. IEEE Transactions on Automatic

Control, 25(4), 631-641, 1980.

KLEINMAN D. L. Stabilizing a Discrete, Constant Linear System with

Application to Iterative Methods for Solving the Riccati Equation. IEEE

Transactions on Automatic Control, 19(3), 252-254, 1974.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Cvejn, J. (2008). KOMPENZACE PORUCH VZORKOVACÍ PERIODY V DISKRÉTNÍCH SYSTÉMECH ŘÍZENÍ LQG. Perner’s Contacts, 3(5), 51–60. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1331

Číslo

Sekce

Články
Share |