AUTOMOBILIZMUS AKO FAKTOR MOBILITY

Autoři

  • Peter Faith

Klíčová slova:

automobilizmus, trendy vývoja automobilizmu, využívanie osobných automobilov, deľba prepravnej práce

Abstrakt

Súčasné trendy v rozvoji automobilizmu v krajinách, ktoré vstúpili do EÚ v posledných rokoch sú značme rozdielne oproti “tradičným“ európskym krajinám. Je to spôsobené predovšetkým vysokým rastom počtu osobných automobilov v týchto krajinách. Takýto rast prináša aj veľa problémov, ktoré nastávajú hlavne v územiach sídelných útvarov a na cestách v extraviláne, ktoré nie sú schopné spoľahlivo a plynulo zabezpečiť premávku na nich. Vysoký rast počtu osobných automobilov a výkonov individuálneho automobilizmu prináša veľa záporných dopadov ale aj klady, ktoré je treba vidieť v príjmoch štátneho rozpočtu z predaja pohonných látok, automobilov, mýtneho a ostatných predmetov súvisiacich z automobilizmom a je základným faktorom zvyšujúcej sa mobility obyvateľov.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

FAITH, P. Vývoj individuálneho motorizmu v SR do roku 2020, VÚD Žilina, 1997.

http://epp.eurost.ec.europa.eu.

Evidencia motorových vozidiel, Prezídium Policajného zboru SROV.

Štatistické ročenky, Štatistický úrad SROV.

SUROVEC, P. a kol. Socio-economical data in forecast and modeling transport in order to

accomplish the economical function of region Grant project VEGA MŠ SR a SAV č.,

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Faith, P. (2008). AUTOMOBILIZMUS AKO FAKTOR MOBILITY. Perner’s Contacts, 3(5), 90–97. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1337

Číslo

Sekce

Články
Share |