SPECIFIKACE A ANALÝZA PODTŘÍDY BARVENÉ PETRIHO SÍTĚ PRO APLIKACE V RÁMCI SIMULAČNÍCH MODELŮ DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

Autoři

  • Antonín Kavička
  • Michal Žarnay

Klíčová slova:

Barvená Petriho síť, agentově orientovaná simulace, dopravní systémy

Abstrakt

V posledním období byla završena další etapa výzkumu a vývoje původní podtřídy nehierarchické barvené Petriho sítě označované jako ABA-CPN, která je navržena pro aplikace v rámci agentově orientovaných simulačních modelů dopravních systémů. Zmíněný typ sítě je určen zejména k popisu logiky chování agentů, kteří jsou specializováni na řízení odlišných částí simulačních modelů odrážejících provoz dopravních a logistických systémů. ABA-CPN zapouzdřená v rámci jistého agenta představuje acyklickou, strukturálně ohraničenou, ireverzibilní a neživou Petriho síť, jež využívá specifická přípustná počáteční značení odpovídající situaci přijetí zprávy od jiného agenta. Stavový prostor ABA-CPN obsahuje alespoň jedno mrtvé značení, do něhož dospěje evoluce dané sítě po zpracování agentovy vstupní zprávy a potenciálním odeslání všech příslušných zpráv dalším agentům. Každá instance ABA-CPN je nejdříve analyzována prostředky nástroje CPN Tools a následně v rámci původního interpreta tohoto typu sítě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

KAVIČKA, A., KLIMA, V., ADAMKO, N. Simulations of transportation logistic

systems utilizing agent-based architecture, International Journal of Simulation

Modelling, DAAAM International, Vienna, 1 (2007) 13-24.

ADAMKO, N., KAVIČKA, A., KLIMA, V. Agent based simulation of transportation

logistic systems, DAAAM International Scientific Book 2007, Chapter 36, B. Katalinic

(Ed.), DAAAM International, Vienna (2007) 407- 422.

KAVIČKA, A. Petri net with decision transitions applied within ABAsim architecture of

simulation models. In MOSIS’03 – Proceedings of the 37th conference Modelling and

simulation of systems, MARQ, Ostrava (2006) 373-380.

KAVIČKA, A., KLIMA, V., ADAMKO, N. Analysis and optimization of railway nodes

using simulation techniques, In COMPRAIL 2006 – Proceedings of 10th Computer

system design and operation in the railway and other transit system, WIT-Press,

Southampton (2006) 663-672.

JENSEN, K. Coloured Petri nets – basic concepts. Springer Verlag, Berlin (1997)

CPN Tools home page. [online]. [cited on 29 February 2008] Available at:

<http://www.daimi.au.dk/ CPNTools/>.

KAVIČKA, A., ŽARNAY, M. Application of coloured Petri net for agent control and

communication in the ABAsim architecture. In Proceeding of 9th workshop and tutorial

on practical use of coloured Petri nets and the CPN Tools. K. Jensen (Ed.), University of

Aarhus, Aarhus-Denmark (2008) 47-62.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Kavička, A., & Žarnay, M. (2008). SPECIFIKACE A ANALÝZA PODTŘÍDY BARVENÉ PETRIHO SÍTĚ PRO APLIKACE V RÁMCI SIMULAČNÍCH MODELŮ DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ. Perner’s Contacts, 3(5), 153–162. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1360

Číslo

Sekce

Články
Share |