METÓDY UMIESTŇOVANIA VLAKOTVORNÝCH STANÍC

Autoři

  • Michal Koháni

Klíčová slova:

distribučný systém, heuristika, od mnohých k mnohým, exaktná metóda, vlakotvorná stanica

Abstrakt

Systém nákladnej železničnej dopravy je dopravným systémom, v ktorom je približne rovnaký počet zdrojov a odosielateľov. Keďže sú toky medzi dvojicami odosielateľ – odberateľ pomerne malé, je efektívne tento tok zásielok od primárneho zdroja k cieľu aspoň na časť trasy zlučovať, čím je možné dosiahnuť značné finančné úspory. Zlučovanie tokov je možné v termináloch – vlakotvorných staniciach. Riešenie úlohy návrhu umiestnenia vlakotvorných staníc v železničnej sieti vedie k riešeniu modelu s kvadratickou účelovou funkciou. Exaktné riešenie takejto úlohy pre reálny rozsah dát nie je možný z dôvodu časovej náročnosti. Je preto nutné hľadať iné možnosti aspoň približného riešenia tejto úlohy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Buzna, Ľ. „Návrh štruktúry distribučného systému pomocou spojitej aproximácie a

diskrétneho programovania“, dizertačná práca, FRI ŽU, Žilina, 2003.

Erlenkotter, D. „A Dual-Based Procedure for Uncapacitated Facility Location“,

Operations Research, volume 26, No.6, November-December 1978, s. 992-1009.

Gábrišová, L. „Limits of the multiplier adjustment approach to capacitated location

problem“, 2005 In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity - Roč. 7, č. 4

(2005), pp. 52-55.

Janáček, J., Koháni, M. „Exact Solving of the Many-To-Many Distribution System

Design Problem“, Journal of Information, Control and Management Systems, FRI

ŽU, Žilina, 2005.

Janáček, J., Koháni, M. The Algorithm Supra for Marshalling Yard System

Optimization, Eurnex-Žel 2007 conference, Žilina, June 2007.

Janáček a kol. „Správa o riešení pilotného projektu úlohy 5.3 „Programové riešenie

pre optimalizáciu riadenia prepravnej práce“, Fakulta riadenia a informatiky ŽU,

Žilina, 2001.

Koháni, M. “Lower Bound for the “Many-to-Many” Distribution System Desing

Problem”, Journal of Information, Control and Management Systems, Volume 4,

No.2/1, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita, Žilina, 2006, p. 135-

Koháni, M. “Improving of the Upper Bound for “Many-to-Many” Distribution

System Desing”, zborník 15. medzinárodnej konferencie MMEI 2007 Herľany,

UPJŠ Košice, 3.-7.6.2007, str. 135-142.

Márton, P. „Vlakotvorba a vlakotvorné stanice na Slovensku – súčasnosť“

Horizonty dopravy, ročník XIII., č. 1/2005, s. 41-43.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Koháni, M. (2008). METÓDY UMIESTŇOVANIA VLAKOTVORNÝCH STANÍC. Perner’s Contacts, 3(5), 169–176. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1362

Číslo

Sekce

Články
Share |