CITY LOGISTIKA A NAVRHOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ MĚST

Autoři

  • Michaela Ledvinová

Klíčová slova:

city logistika, dopravní systém, města

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou propojení city logistiky a navrhování dopravních systémů měst – dopravními vazbami ve městě ve vztahu k city logistice, eliminací zbytné dopravy ve městě a rekonstrukcí, návrhem a výstavbou prvků dopravního systému.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

SETTO spedition a.s.. Slovník zkratek [online]. [cit. 2008-11-18]. Available from www:

http://www.setto.sk/cs/site/zakaznicke_centrum/zc_slovnik/slovnik_c.htm

PERNICA, P. Logistický management. Teorie a podniková praxe. Praha: RADIX, spol.

s r.o., 1998, 660 s., ISBN 80-86031-13-6

CityPlan s.r.o. TP 131. Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi. Praha: CityPlan

s.r.o., 2000, 104 s. Technické podmínky.

CityPlan s.r.o. TP 123. Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění

kongescí. Praha: CityPlan s.r.o., 1999, 88 s. Technické podmínky.

JIRAVA, P., SLABÝ, P. Dopravní inženýrství. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1990, 165

s., ISBN 80-01-00213-6

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Ledvinová, M. . (2008). CITY LOGISTIKA A NAVRHOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ MĚST. Perner’s Contacts, 3(5), 196–202. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1373

Číslo

Sekce

Články
Share |