KAPACITA OBJÍZDNÝCH TRAS UZAVÍREK

Autoři

  • Michaela Ledvinová

Klíčová slova:

uzavírka, kapacita, objízdné trasy

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou tvorby objízdných tras uzavírek pozemních komunikací ve městech. Při výběru objízdných tras uzavírek je třeba zachovat co nejvyšší možnou kvalitu dopravní obslužnosti daného území. S ohledem na specifika území je možné volit trasy různé trasy. Je nutné vzít v úvahu různá omezení na silniční síti, jako např. mosty, křižovatky, celkovou hmotnost vozidla, průjezdný profil. Při řešení objízdných tras uzavírek je možné použít metody operačního výzkumu. Jedním z důležitých kritérií výběru vhodné objízdné trasy uzavírky je kapacita vybrané objízdné trasy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Internetové stránky Ústavu dopravního inženýrství www.udi-praha.cz

Kalašová A., Paľo J.: Dopravné inžinierstvo, Žilinská univerzita v Žilině, Žilina

, ISBN 80-8070-076-1

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Ledvinová, M. . (2006). KAPACITA OBJÍZDNÝCH TRAS UZAVÍREK. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1522

Číslo

Sekce

Články
Share |