ROBUSTNÍ ŘÍZENÍ DVOUROZMĚROVÉ SOUSTAVY

Autoři

  • Jiří Macháček

Klíčová slova:

Decentralizované řízení, robustní řízení, vícerozměrová soustava

Abstrakt

Návrh decentralizovaných regulátorů je založen na podmínkách robustní stability a robustní kvality regulačního pochodu. Neurčitost modelu je dána vnitřními interakcemi. Metoda je simulačně ověřena v prostředí MATLAB/Simulink.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

DOYLE, J.; FRANCIS, B.; TANNENBAUM, A. 1990. Feedback Control Theory.

Macmillan Publishing, 1990.

MACHÁČEK, J. 2005. Decentralized Control. Unified Approach and Comparison

Methods. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series A, Faculty of Chemical

Technology, 11, 221-237.

PALMOR, Z. J.; HALEVI, Y.; KRASNEY, N. 1995. Automatic tuning of decentralized

PID controllers for TITO processes. Automatica, 1995, 31, 1001-1010.

SKOGESTAD, S., POSTLETHWAITE, I. 1997. Multivariable Feedback Control –

Analysis and Design, J. Wiley & Sons Chichester, New Youkr, Brisbane, Toronto,

Singapore, 1997.

ZIEGLER, J. G.; NICHOLS, N. B. 1942. Optimum Settings for Automatic Controllers.

Trans. ASME, 1942, 65, 433-444.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Macháček, J. (2008). ROBUSTNÍ ŘÍZENÍ DVOUROZMĚROVÉ SOUSTAVY. Perner’s Contacts, 3(5), 203–209. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1374

Číslo

Sekce

Články
Share |