UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ JAKO PROSTŘEDEK PRO MODELOVÁNÍ DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ HYDRAULICKO-PNEUMATICKÉ SOUSTAVY

Autoři

  • Pavel Seidl
  • Ivan Taufer

Klíčová slova:

Dynamický systém, umělá neuronová síť

Abstrakt

Cílem uvedeného příspěvku je demonstrovat použití umělých neuronových sítí k řešení praktických úloh identifikace dynamického chování složitých nelineárních soustav. Byl zkoumán matematicko-fyzikální model hydraulicko-pneumatické soustavy za účelem vytvoření alternativy tohoto modelu, a to ve tvaru umělé neuronové sítě (UNS). Model představuje obecně nelineární vícerozměrnou soustavu se dvěma vstupy a dvěma výstupy. Přičemž vstupními veličinami jsou průtoky čerpadly a výstupními veličinami jsou výšky hladin v dolních nádržích soustavy. Vstupy i výstupy soustavy jsou reprezentovány unifikovanými napěťovými signály. Řešení úlohy spočívalo v popisu jednotlivých závislostí mezi konkrétními vstupními a výstupními veličinami pomocí UNS. K řešení úlohy byl použit Neural Network Toolbox výpočetního systému MATLAB/SIMULNK.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

HONC, D., DUŠEK, F. Laboratory Plant for Control Experiments. In Proceedings 7 th

International Scientific-Technical Conference Process Control 2006, Kouty nad Desnou,

Czech Republic, June 13 - 16 2006. Pardubice : University of Pardubice, 2006, pp. 219 +

CD ROM. ISBN 80-7194-860-8

HONC, D., HAVLÍČEK, L., DUŠEK, F. Modelling and TITO predictive control of

laboratory system. Sci. Pap. Univ. Pardubice, Faculty of Chemical Technology, 2007,

Series A, Vol. 13, pp. 139-146. ISBN 978-80-7395-044-6

OLEHLA, M.; NĚMEČEK, S. Základy aplikované kybernetiky. Liberec : Technická

univerzita Liberec, 2005. 128 s.

DEMUTH, H.; BEALE, M. Neural Network Toolbox for Use with MATLAB. Natick

(USA) : MathWorks, Inc., 1994.

TAUFER, I.; DRÁBEK, O.; SEIDL, P. Umělé neuronové sítě – základy teorie a aplikace

(5). CHEMagazín, XVI, 2006, č. 4., s. 29 – 31. ISSN 1210 – 7409.

TAUFER, I.; DRÁBEK, O.; SEIDL, P. Umělé neuronové sítě – základy teorie a aplikace

(8). CHEMagazín, XVII, 2007, č. 4., s. 28 – 30. ISSN 1210 – 7409.

TAUFER, I.; DRÁBEK, O.; SEIDL, P. Umělé neuronové sítě – základy teorie a aplikace

(6). CHEMagazín, XVI, 2006, č. 5., s. 6 – 8. ISSN 1210 – 7409.

TUČKOVÁ, J. Úvod do teorie a aplikací umělých neuronových sítí. Praha: Vydavatelství

ČVUT, 2003. 103 s. ISBN 80-01-02800-3.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Seidl, P. ., & Taufer, I. (2008). UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ JAKO PROSTŘEDEK PRO MODELOVÁNÍ DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ HYDRAULICKO-PNEUMATICKÉ SOUSTAVY. Perner’s Contacts, 3(5), 251–260. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1389

Číslo

Sekce

Články
Share |