UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V ŘÍZENÍ PROCESŮ

Autoři

  • Petr Doležel
  • Ivan Taufer

Klíčová slova:

Umělé neuronové sítě, kontinuální bioreaktor, regulace s vnitřním modelem

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je demonstrovat možnosti uplatnění jednoho z typů neuronových sítí na konkrétním příkladu řízení kontinuálního bioreaktoru. V analogii s postupy klasických metod regulace bude nejprve popsána tvorba dynamického neuronového modelu a tento model bude následně použit při návrhu řízení bioreaktoru metodou regulace s vnitřním modelem modifikovanou tak, aby mohla využít umělou neuronovou síť jak pro tvorbu modelu soustavy, tak pro regulátor. I když veškerá demonstrace postupů použitých v tomto příspěvku bude prováděna na modelu kontinuálního bioreaktoru, je zřejmé, že uvedená metodika může najit využití v celé řadě jiných oblastí.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

HAYKIN, S. Neural Networks. New Jersey : Prentice Hall, 1999. 845 s. ISBN 0-13-

-1

DOLEŽEL, P. Umělé neuronové sítě v modelování a řízení kontinuálního bioreaktoru

[Diplomová práce]. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. 110 s.

RIVERA, E. D.; MORARI, M.; SKOGESTAD, S. Internal Model Control: PID

Controller Design, Industrial & Engineering Chemistry Process Design and

Development, 1986, vol. 25, s. 252-265. ISSN 0196-4305

TAUFER, I.; DRÁBEK, O.; SEIDL, P. Umělé neuronové sítě – základy teorie a

aplikace (10), CHEMagazín, 2008, roč. XVII, č. 1, s. 35-37. ISSN 1210-7409

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Doležel, P., & Taufer, I. (2008). UMĚLÉ NEURONOVÉ SÍTĚ V ŘÍZENÍ PROCESŮ. Perner’s Contacts, 3(5), 61–68. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1333

Číslo

Sekce

Články
Share |