LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

Autoři

  • Pavlína Brožová

Klíčová slova:

dopravní nehoda, povinné ručení, havarijní pojištění, likvidace

Abstrakt

Příspěvek se zabývá významem pojištění motorových a nemotorových vozidel, následně prací likvidátora a likvidací dopravní nehody. Dále je uveden modelový příklad dopravní nehody a její zpracování z hlediska pojišťovny.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Internetové stránky Kooperativy, a.s. [online].c2006 [cit. 2006-04-19]. Dostupné z .

Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Brožová, P. (2006). LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1500

Číslo

Sekce

Články