OPIMALIZACE ROZMÍSTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ VE VÝROBNÍM PODNIKU

Autoři

  • Leopold Hrabovský

Klíčová slova:

manipulace s materiálem, vnitropodniková doprava, logistika

Abstrakt

Příspěvek popisuje řešený problém v rámci manipulace ve výrobním závodě ETS Ostrava a.s. Cílem studie a řešení logistického problému manipulace s materiálem v daném závodě je návrh vnitropodnikové dopravy mezi jednotlivými výrobními a servisními objekty - divizemi a skladem renovovaných hasících přístrojů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Muther, R., Haganas, K.: Systematické navrhování manipulace s materiálem (S.H.A.). SNTL Praha 1973.

Muther, R.: Systematické projektování (S.L.P.). SNTL Praha 1972.

Hrabovský, L. a kol.: Studie optimalizace rozmístění technologických zařízení v ETS Ostrava a.s. VŠB-TU Ostrava, 1994.

Fedorko, G.: Simulation of the transport systems in Extend. In: 5 th International Symposium on Mine Haulage and hoisting, Beograd – Vrdnik, September 2002, s. 245-249, ISBN 86-7352-096-7.

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Hrabovský, L. (2006). OPIMALIZACE ROZMÍSTĚNÍ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ VE VÝROBNÍM PODNIKU. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1502

Číslo

Sekce

Články
Share |