METODA HODNOCENÍ KVALITY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Autoři

  • Ivana Olivková

Klíčová slova:

Městská hromadná doprava, kvalita dopravy, kriteria časové dostupnosti

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou hodnocení kvality městské hromadné dopravy. Teoreticky je zde detailně popsána metoda hodnocení kvality městské hromadné dopravy. Výsledky dosažené aplikací metody jsou prezentovány provedením vyhodnocení kriterií časové dostupnosti.

 

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] OLIVKOVÁ, I. Hodnocení spokojenosti cestujících v podniku MHD. Ostrava: 13.
mezinárodní konference „Jakost 2004 - Quality 2004“, ISBN 80-02-01645-9.
[2] OLIVKOVÁ, I. Hodnocení spokojenosti cestujících s kvalitou městské hromadné
dopravy. Pardubice: Perner's Contact II/2006. Univerzita Pardubice, 2006. s. 67-73. ISSN
1801-674X.
[3] SUROVEC, P. Provoz a ekonomika silniční dopravy I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2000.
ISBN – 80-7078-735-X.

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Olivková, I. (2009). METODA HODNOCENÍ KVALITY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Perner’s Contacts, 4(2), 87–98. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1128

Číslo

Sekce

Články
Share |