ROZVOJ KONTEJNEROVÉ DOPRAVY V BREMENHAVENU

Autoři

  • Jaromír Široký

Klíčová slova:

kontejner, kontejnerový terminál, Bremenhaven, kontejnerová loď

Abstrakt

Příspěvek se zabývá historií a rozvojem kontejnerové dopravy v Německu, zejména v prvním kontejnerovém terminálu v Německu a to v Bremenhavenu. Jsou zde uvedeny základní informace o terminálu, jeho historii a současném rozvoji. V úvodu je zmíněno také o prvních kontejnerech, které se používaly zejména v námořní dopravě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Hafenbau in Bremenhaven Containerterminal CT4, Bremensports GmbH & CO

KG, Bremensports 2006, 1. Auflage 2003, Schendel Media Service GmbH.

Cempírek V., První kontejnery v přístavu Rotterdam, Příloha týdeníku Ekonom a

měsíčníku Logistika, str. 28-29, Logistika 6-06, ISSN 1211-0975.

Široký, J., Nachtigall, P. Kontejnerové lodě budoucnosti, Perner´s Contacts,

Elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě, č. II,

ročník první, datum vydání: duben 2006, str. 103-108, ISSN 1801-674X.

CT 4 ist neun Monate früher fertig, internetové stránky společnosti Bremenports –

Container Terminal Bremenhaven [online], c2006 [cit. 2006-07-10], dostupné z

<http://www.ct-bremerhaven.de/118_1>.

40 Jahre Containerverkehr über die Bremischen Häfen, internetové stránky

společnosti Bremenports [online], c2006 [cit. 2006-07-10], dostupné z

<http://www.bremenports.de/164_1>.

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Široký, J. (2006). ROZVOJ KONTEJNEROVÉ DOPRAVY V BREMENHAVENU. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1511

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>