MODERNIZACE PŘEKLÁDKY KONTEJNERŮ ISO V PŘÍSTAVECH

Autoři

  • Jaromír Široký
  • Petr Nachtigall

Klíčová slova:

spreader, překládka, kontejner, intermodalita

Abstrakt

Obsah příspěvku je zaměřen na vývoj překládacích zařízení pro překládku kontejnerů ISO zejména v námořních přístavech.  Jedná se o možnost využití tzv. dvojitých spreadrů pro urychlení překládky mezi námořní a pozemní (železniční, silniční) dopravou.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

HHLA Container Terminals, internetové stránky společnosti Hamburger Hafen und

Logistik AG [online], c2006 [cit. 2006-04-10], dostupné z .

Jechort, P. V Hamburku se loni poprvé přeložilo více než osm miliónů TEU,

Dopravní noviny – týdeník pro dopravu a logistiku, číslo 18, 4. května 2006, ročník

XV, str. 11. ISSN1210-1141.

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Široký, J., & Nachtigall, P. (2006). MODERNIZACE PŘEKLÁDKY KONTEJNERŮ ISO V PŘÍSTAVECH. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1512

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 > >>