PROBLEMATIKA TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY V RÁMCI VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU TEORIE DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

Autoři

  • Vlastislav Mojžíš

Klíčová slova:

řízení dopravy, dopravní systémy, problematika, technologie

Abstrakt

Příspěvek podává rámcovou informaci o problémové oblasti „Technologie a řízení dopravy“, která je částí záměru „Optimalizace technologických procesů a řízení dopravy“ v rámci výzkumného záměru MSM 0021627505 „Teorie dopravních systémů“ řešena na katedře technologie a řízení dopravy. Na základě analýzy současného stavu poznání problematiky jsou stanoveny základní směry poznávání, které jsou dále rozvíjeny v úlohách dílčích oblastí k dosažení cíle řešení. Rámcově je uveden metodický přístup a objektivní nástroje (modely, metody operačního výzkumu) vhodné k pokračujícímu řešení těchto úloh v dalším letech. Výsledky řešení v této oblasti za první rok řešení (2005) podávají samostatně navazující příspěvky řešitelů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Výzkumný záměr MSM 0021627505 „Teorie dopravních systémů“. Univerzita

Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice 2004.

Černý, J. - Kluvánek, P.:Základy matematickej teórie dopravy. VEDA,

Bratislava 1991.

Černá, A. – Černý, J.: Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech.

Institut Jana Pernera, o.p.s., Praha 2004. ISBN 80-86530-15-9.

Braess, D.: Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplannunng.

Unternehmensvorschung 12, s. 258 – 268, 1968.

Pas, A.I. – Principio, S.L.: Braess´ Paradox: Some New Insights. Transp. Res.-B,

p. 265-276, 1997.

Cenek, P. – Klima, V. – Janáček, J.: Optimalizace dopravních a spojových

procesů. Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, Žilina 1994. ISBN 80-7100-

-X.

Carraresi, P. – Malucelli, F.- Pallotino, S.: On the Regional Mass Transit

Assignment Problem. Optimization in Industry 3, Ed. A. Sciomachen, J. Wiley,

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Mojžíš, V. (2006). PROBLEMATIKA TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY V RÁMCI VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU TEORIE DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1524

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)