PŘÍSPĚVEK K PROPUSTNOSTI ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ

Autoři

  • Josef Bulíček
  • Vlastislav Mojžíš

Klíčová slova:

Propustnost, analýza, simulační model, případová studie, vysokorychlostní vlaky

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou propustnosti železničních tratí. Analýza dosud používaných metodik vede k závěru, že pro zjišťování propustnosti v současných podmínkách organizace vlakové dopravy tyto metodiky už nevyhovují. Řešení spočívá ve využití simulačních modelů, které poskytují řadu možností. Aplikace současných metodik, jejich srovnání a nevýhody jsou ilustrovány na případových studiích dvou tratí.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Předpisy pro zjišťování propustnosti železničních tratí ČD D24, účinnost od 1. 10. 1965.

UIC Kodex 406 – Kapacita. UIC International Union of Railways, Paris, 1. vyd., 2004.

ČERNÁ, A., ČERNÝ, J.: Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech. Institut

Jana Pernera, Pardubice, 2004, 150 s. ISBN: 80-86530-15-9.

VONKA, J., MOLKOVÁ, T., ŠIROKÝ, J.: Technologie a řízení dopravy II. – GVD.

Univerzita Pardubice, Pardubice, 2000, 112 s. ISBN: 80-7194-286-3.

OPAVA, J., MOJŽÍŠ, V. Alternativní řešení vysokorychlostního železničního spojení

Praha – Brno. Nová železniční technika, 2007, č. 5, s. 15 – 20, ISSN 1210-3942.

HÜRLIMANN, D. Opentrack – Betriebssimulation von Eisenbahnnetzen Version 1.3,

ETH Zürich.

HUBER, M. Assessing infrastructure development. EUROPEAN RAILWAY REVIEW,

, č. 2, str. 17 – 21, ISSN 1351-1599.

WIEGAND, W. Dimensionierung der Eisenbahninfrastruktur.

EISENBAHNINGENIEUR, 2005, č. 1, str. 8 – 12, ISSN 0013-2810.

CENEK, P., MÁRTON, P. Racionalizácia rozsahu infraštruktúry železničných staníc.

ŽelAktuel, Pardubice, 2007, ISBN 978-80-7194-993-0.

Jízdní řád 2007/2008 [CD-ROM]. Praha: ČD, a. s., 2007. Sbírka služebních pomůcek.

BLAŽEK, J., MOJŽÍŠ, V.: Prověření propustnosti železniční č. 250 s ohledem

na možnost vložení tras vlaků vysokorychlostní dopravy v úseku Česká – Brno.

Univerzita Pardubice, Pardubice, 2008, 63 s., diplomová práce.

Výpočty propustnosti SŽDC, s.o.

Osobní konzultace s pracovníky KORDIS JMK.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Bulíček, J., & Mojžíš, V. (2008). PŘÍSPĚVEK K PROPUSTNOSTI ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ. Perner’s Contacts, 3(5), 27–33. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1326

Číslo

Sekce

Články
Share |