PROBLEMATIKA ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři

  • Zdeněk Říha

Klíčová slova:

palivo, alternativní paliva, doprava, Česká republika

Abstrakt

Tento článek je jedním z výstupů projektu č. 1F44E/022/210 „Ekonomika zavádění alternativních paliv v České republice a možnosti internalizace externích nákladů v dopravě“ financovaného Ministerstvem dopravy ČR, jehož hlavním řešitelem je Katedra ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulty dopravní ČVUT a spoluřešitelem Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Projekt, který začal v dubnu loňského roku, má za cíl posoudit zavádění alternativních paliv v dopravě především z ekonomických, ekologických a technických hledisek. Článek se věnuje aktuálním problémům zavádění alternativních paliv v ČR.
Mezi alternativní paliva lze zařadit biopaliva, dále plynná paliva CNG a LPG a vodík.
Jeho využití lze však očekávat v horizontu cca 20 let.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Říha Z., Zavíral, J.: Ekonomika alternativních paliv a ekonomické důvody pro

jejich zavádění z hlediska relativních cen ropy, In Sborník konference Doprava a

technologie k udržitelnému rozvoji

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2003/30/ES o podpoře

užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Říha, Z. (2006). PROBLEMATIKA ALTERNATIVNÍCH PALIV V DOPRAVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1529

Číslo

Sekce

Články
Share |