NĚKTERÉ ASPEKTY ŘEŠENÍ EXTERNALIT V DOPRAVĚ Z POHLEDU TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY

Autoři

  • Zdeněk Říha

Klíčová slova:

externalita, doprava, veřejná volba

Abstrakt

Článek se zabývá problémy, které vznikají při řešení externalit v dopravě. Článek se snaží ukázat, že většinu těchto problémů je nutné analyzovat v politické dimenzi. Jednotlivé problémy jsou následně analyzovány z pohledu teorie veřejné volby a ukázány na dvou příkladech: internalizaci externích nákladů v dopravě a zavedení mýtného v Praze.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Buchanan, J.: Veřejné finance v demokratickém systému, Computer Press, Brno,

Říha, Z.: Externality v dopravě z pohledu ekonomické teorie, disertační práce, FD

ČVUT Praha, 2005

Hampl, M.: Trojí přístup k veřejným statkům, Finance a úvěr, 2001, č. 2

Kunst, J.: Harmonizace a zpoplatnění dopravní infrastruktury a její financování, In

Sborník konference Železnice jako součást dopravního integrovaného systému, FD

ČVUT Praha, květen 2004

Drdla P.: Kvalita v městské a příměstské dopravě. In Sborník příspěvků z 1.

vědecké konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních

procesů a služeb, s. 16, Pardubice, (2000). ISBN 80-7194-259-6

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Říha, Z. (2006). NĚKTERÉ ASPEKTY ŘEŠENÍ EXTERNALIT V DOPRAVĚ Z POHLEDU TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1531

Číslo

Sekce

Články
Share |