SYSTÉM VNITROPODNIKOVÉ LOGISTIKY

Autoři

  • Jaromír Široký

Klíčová slova:

systém, vnitropodniková logistika, UNICAR

Abstrakt

Příspěvek se zabývá optimalizací logistických a distribučních procesů v různých výrobních podnicích a institucích. Je zde popsán systém vnitropodnikové logistiky Unicar. Spočívá v dopravě vozidel s kontejnery po speciální kolejové dráze a pomáhá tak při doručování zásob a jiných materiálů v podniku.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Mojžíš, V., Cempírek, V., Tuzar, A., Široký, J. Logistické technologie. Skriptum

DFJP, Univerzita Pardubice, Pardubice 2003, ISBN 80-7194-469-6.

Cempírek, V., Široký, J. Veletrh Transport a Logistika, Logistika. roč. XI,

dvojčíslo 7-8, s.52-54, Economia Praha, ISSN 1211-0957.

Featuring Telelift Products [online]. c2005 [cit. 2005-07-20]. Dostupné z

<http://www.telelift.de/>.

Cempírek, V., Široký, J. Mnichovský veletrh, Doprava a silnice, roč. XII, č. 7, s.

-25, Springer Media CZ, s.r.o, ISSN 1212-3277.

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Široký, J. (2006). SYSTÉM VNITROPODNIKOVÉ LOGISTIKY. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1535

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>