HODNOTENIE ÚROVNE VNÍMANIA VYBRANÝCH KRITÉRIÍ KVALITY SKUPINAMI CESTUJÚCICH VO VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVE VO VYBRANOM REGIÓNE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Autoři

  • Mária Brídziková
  • Vladimír Konečný

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1549

Klíčová slova:

kvalita, kritérium kvality, metóda, vybrané skupiny cestujúcich, štandard kvality, meranie spokojnosti zákazníkov, dopyt

Abstrakt

Jednou z najviac rezonujúcich tém v súčasnosti je kvalita. Miera kvality každého procesu je súhrnom jeho vlastností, ktoré sa prejavujú jeho funkčnosťou v reálnom čase. Medzi tieto vlastnosti patrí spoľahlivosť, presnosť, bezpečnosť, flexibilita a mnohé ďalšie. Z dôvodu porovnateľnosti a sledovania trendov vývoja v úrovni kvality služieb je potrené túto úroveň objektivizovať prostredníctvom merateľných znakov kvality (vlastnosti) a ich následného zhodnotenia. V príspevku sa zaoberáme hodnotením a porovnaním úrovne vybraných kritérií kvality podľa ich vnímania skupinami cestujúcich. Aby sme mohli vykonať výskum v danej oblasti, realizovali sme dotazníkový prieskum vo vybranom regióne a systéme verejnej osobnej dopravy v Slovenskej republike, na základe identifikácie dôležitosti a merania spokojnosti s ich plnením. Na základe výskumu boli identifikované najdôležitejšie kritériá kvality(požiadavky) - presnosť spojov, informovanosť cestujúcich, čistota a správanie sa vodiča voči cestujúcim. Vzájomný vzťah a významnosť kritérií kvality je hodnotená prostredníctvom jednorozmerných a viacrozmerných metód. Cieľom príspevku je skúmať rozdielnosť vnímania kvality a spokojnosti jednotlivými skupinami cestujúcich  (študenti, ekonomicky aktívne obyvateľstvo a dôchodcovia), nakoľko každá skupina má iné požiadavky na kvalitu. Ak chcú dopravcovia a objednávatelia dopravnej obslužnosti udržať cestujúcich v systéme verejnej osobnej doprave je dôležité, aby sa venovali práve kvalite ,identifikácii požiadaviek na kvalitu konkrétnych skupín cestujúcich a zisťovaniu spätnej väzby vo forme merania spokojnosti cestujúcich

Reference

Kalašová,A., Harantová,V., Čulík,K. 2019. Public Transport as a Part of Shared Economy. The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, 85(3), 49-56, https://doi.org/10.14669/AM.VOL85.ART4>

Polat,C. 2012. The demand determinants for urban public transport services: A review of literature. Journal of Aplied Sciences, 12(12), 1211-1213, .

Gnap,J., Kupčuliaková,J., Semanová,Š. 2018. Determination of time savings for passengers by applying the public passenger transport preference in cities. Communication – Scientific Letters of the University of Zilina, 20(3), 3-8, ISSN:13354205

Metz,D. 2012. Demographic determinants of daily travel demand. Transport Policy, 21, 20-25, .

Guirao,B., Garcia-Pastor,A., Lopez-Lambas,ME. 2016. The importance of service quality attributes in public transportation: Narrowing the gap between scientific research and practitioners´needs. Transport Policy, 49, 68-77, .

Pullen,WT. 1993. Definition and measurement of quality of service for local public transport management. Transport Reviews, 13(3), 247-264, .

Stelzer,A., Englert,F., Horold,S., Mayas,C. 2014. Improving service quality in public transportation system using automated customer feedback. Transportation Research Part E-Logistics and Transportation Review, 89, 259-271, .

de Ona, J., de Ona, R., Eboli, L., Mazzulla, G. 2013. Perceived service quality in bus transit service: A structural equation approach. Transport Policy, 29, 219-226, .

dell´Olio,L., Ibeas,A., Cecin,P. 2011. The quality of service desired by public transport user. Transport Policy, 18(1), 217-227, .

Veternik, M., Gogola, M. 2017. Examining of correlation between demographic development of population and their travel behaviour, 12th International Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable. Modern and Safe Transport, 192, 929-934, .

Mahmoud, M., Hine, J. 2016. Measuring the influence of bus service quality on the perception of users. Transportation Planning and Technology, 39(3), 284-299, < https://doi: 10.1080/03081060.2016.1142224>.

Morton, C., Caulfield, B., Anable, J. 2016. Customer perceptions of quality of service in public transport: Evidence for bus transit in Scotland. Case Studies on Transport Policy, 4(3), 199-207, .

Barabino, B., Francesco, M. 2016. Characterizing, measuring and managing transit service quality. Journal of Advanced Transportation, 50(1), 818-840, <https://doi.org/10.1002/atr.1377>

Cavana, RY., Corbett, LM., Lo, YL. 2007. Developing zones of tolerance for managing passenger rail service quality. International Journal of Quality &Reliability Management, 24(1), 7-+,

Gašparík,J, Stopka,O., Pečený,L. 2015. Quality evaluation in regional passenger rail transport. Naše more, 62, 114-118,

Jarzemskis, A., Jarzemskiene, I. 2017. Evolution of traveller experience quality perception in European level policy documents and the sace study for Siauliai. Transport and Telecommunication Journal, 18(3), 220-230,

Hensher, DA., Stopher, P., Bullock, P. 2003. Service quality – developing a service quality index in the provision of commercial bus contracts. Transportation Research Part A-Policy and Practice, 37(6), 499 – 517,

de Ona, J., de Ona, R. 2015. Quality of services in public transport based on customer satisfaction surveys: A review and assessment of methodological approaches, Transportation Science, 49(3), 605-622, .

Beirao,G., Cabral,JAS. 2007. Understanding attitudes towards public transport and private car: A qualitative study. Transport Policy, 14(6), 478-489,

Poliak, M., Poliakova, A., Mrníková, M., Simurkova, P., Jaskiewicz,M., Jurecki, R. 2017. The Competitiveness of public transport. Journal of Competitiveness, 9(3), 81-97,

Stahování

Publikováno

2020-06-30

Jak citovat

Brídziková, M., & Konečný, V. (2020). HODNOTENIE ÚROVNE VNÍMANIA VYBRANÝCH KRITÉRIÍ KVALITY SKUPINAMI CESTUJÚCICH VO VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVE VO VYBRANOM REGIÓNE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. Perner’s Contacts, 15(1). https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1549

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)