VYUŽITIE NÁSTROJA DAQ V DOPRAVNO-PSYCHOLOGICKOM VÝSKUME

Autoři

  • Kristián Čulík
  • Alica Kalašová
  • Ambróz Hájnik

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1552

Klíčová slova:

dopravná bezpečnosť, psychológia, DAQ, vodič

Abstrakt

Bezpečnosť cestnej premávky a s tým spojená ochrana ľudského života je cieľom v každej vyspelej krajine. Viac ako 90% dopravných nehôd po celom svete je spôsobených ľudskou chybou. Z toho vyplýva jednoznačná povinnosť zaoberať sa ľudskou psychikou a predovšetkým páchaním priestupkov vodičmi na cestách. Dopravno-psychologický výskum obsiahnutý v tomto článku bol realizovaný na vzorke takmer štyristo respondentov, pričom išlo o mladých vodičov vo veku 18 až 26 rokov. Na výskum bol použitý dotazník postojov vodiča, ktorého výsledky boli následne porovnávané so všeobecnými údajmi tiež zisťovanými v prieskume. Výsledky bolo v globále možné porovnávať aj so zahraničnými štúdiami, pretože dopravno-psychologický nástroj, ktorý bol využitý má presne stanovenú štruktúru a je možné ho použiť v akejkoľvek krajine. Cieľom výskumu bolo predovšetkým hľadanie štatistických podobností medzi výsledkami nástroja DAQ a uvedeným počtom a druhom dopravných priestupkov respondentov. Taktiež je cieľom porovnanie dosiahnutých výsledkov s inými štúdiami, ktoré získali dáta rovnakým nástrojom.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Cohen, J. 1988. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Routledge.

De Winter, J. C. F. a Dodou, D. 2010. The Driver Behaviour Questionnaire as a predictor of accidents: A meta-analysis. Journal of safety research, 41(6), 463-470.

Gheorghiu, A. a Havârneanu, C. 2012. Driving behaviour of a sample of young Romanian drivers. Procedia-social and behavioral sciences, 33, 697-701.

Isaac, A., Shorrock, S. T. a Kirwan, B. 2002. Human error in European air traffic management: the HERA project. Reliability Engineering & System Safety, 75(2), 257-272.

Jongen, E. M., Brijs, K., Komlos, M., Brijs, T. a Wets, G. 2011. Inhibitory control and reward predict risky driving in young novice drivers–a simulator study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 20, 604-612.

Kalašová, A. a Mikušová, M. 2017. Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia. EDIS vydavateľstvo ŽU v Žiline. Žilina. 224.

Martinussen, L. M., Møller, M. a Prato, C. G. 2014. Assessing the relationship between the Driver Behavior Questionnaire and the Driver Skill Inventory: Revealing sub-groups of drivers. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 26, 82-91.

Rolison, J. a Moutari, S. 2020. Combinations of factors contribute to young driver crashes. Journal of Safety Research. 73, 171-177.

Wishart, D. E., Davey, J. D. a Freeman, J. E. 2006. An application of the driver attitude questionnaire to examine driving behaviours within an Australian organisational fleet setting. Australasian Road Safety Research, Policing and Education Conference Proceedings, Able Video & Multimedia Pty Ltd., 1-10.

Stankovianska, Ida. 2018. Základy štatistiky pre inžinierov, Žilina: EDIS, 200.

Stahování

Publikováno

2020-06-30

Jak citovat

Čulík, K. ., Kalašová, A., & Hájnik, A. (2020). VYUŽITIE NÁSTROJA DAQ V DOPRAVNO-PSYCHOLOGICKOM VÝSKUME. Perner’s Contacts, 15(1). https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1552

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)