VPLYV TEPLOTY PROSTREDIA NA SPOTREBU ELEKTRICKÝCH AUTOBUSOV

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1694

Klíčová slova:

elektromobilita, elektrický autobus, palivo, spotreba, prevádzka, batérie

Abstrakt

Tento príspevok je zameraný na výskum vplyvu okolitej teploty na spotrebu elektrickej energie elektrobusov. Východiskovým podkladom výskumu bola detailná databáza prevádzkových údajov a taktiež záznamy o priemernej teplote v mieste prevádzky elektrobusov. V úvode rozoberáme aj postupný nástup technológie elektrobusov v Slovenskej republike a mapujeme zloženie vozidlového parku. V tomto prípade sme analyzovali vozidlá Škoda Perun 26SH01, pričom sme sa zamerali na zimnú a letnú prevádzku. Analyzované mesiace boli výrazne odlišné priemernou dennou teplotou. Tá má zásadný vplyv na celkovú spotrebu elektrobusu, pretože analyzovaný typ má kabínu cestujúcich vykurovanú práve elektrickými ohrievačmi. V článku odpovedáme na niekoľko výskumných otázok súvisiacich so spotrebou elektrobusov v našich podnebných podmienkach.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Abotalebi, E., Scott, D. M. a Ferguson, M. R. 2019. Can Canadian households benefit economically from purchasing battery electric vehicles?. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 77, 292-302. < https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.10.014>

Björnsson, L. H. a Karlsson, S. 2017. Electrification of the two-car household: PHEV or BEV?. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 85, 363-376. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2017.09.021>

Brdulak, A., Chaberek, G. a Jagodziński, J. 2020. Development Forecasts for the Zero-Emission Bus Fleet in Servicing Public Transport in Chosen EU Member Countries. Energies, 13(16), 4239. <https://doi.org/10.3390/en13164239>

Conti, M., Kotter, R. a Putrus, G. 2015. Energy efficiency in electric and plug-in hybrid electric vehicles and its impact on the total cost of ownership. In Electric Vehicle Business Models (pp. 147-165). Springer, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-12244-1_>

Evidencia vozidiel slovenských dopravcov [Online]. Dostupné z: https://evidencia-dopravcov.eu/ [prístup: 07.09.2021].

Final energy consumption by sector, EU-27, 2018 [Online]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ [prístup: 07.09.2021].

Frost, S. 2013. Strategic analysis of global hybrid and electric heavy-duty transit bus market (NC7C-01). New York: Frost & Sullivan Publication.

Harantová, V., Kalašová, A. a Kubíková, S. 2021. Use of Traffic Planning Software Outputs When a New Highway Section Is Put into Operation. Sustainability, 13(5), 2467. <https://doi.org/10.3390/su13052467>

Hurst, D. 2011. Thinking outside the car: using electricity for two-wheel vehicles, trucks, buses, locomotive, and off-road vehicles. USA: Pike Research.

iMHD.sk: Vozidlá [Online]. Dostupné z: https://imhd.sk/za/popis-typu-vozidla/887/%C5%A0koda-Perun-26SH [prístup: 07.09.2021].

Interné údaje o prevádzke elektrobusov poskytnuté Dopravným podnikom mesta Žilina.

Kwon, Y., Kim, S., Kim, H. a Byun, J. 2020. What Attributes Do Passengers Value in Electrified Buses?. Energies, 13(10), 2646. <https://doi.org/10.3390/en13102646>

Lajunen, A. 2014. Energy consumption and cost-benefit analysis of hybrid and electric city buses. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 38, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2013.10.008>

Lebeau, K., Van Mierlo, J., Lebeau, P., Mairesse, O. a Macharis, C. 2013. Consumer attitudes towards battery electric vehicles: a large-scale survey. International Journal of Electric and Hybrid Vehicles, 5(1), 28-41. <https://doi.org/10.1504/IJEHV.2013.053466>

Mahmoud, M., Garnett, R., Ferguson, M. a Kanaroglou, P. 2016. Electric buses: A review of alternative powertrains. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62, 673-684. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.05.019>

McKenzie, E. C. a Durango-Cohen, P. L. 2012. Environmental life-cycle assessment of transit buses with alternative fuel technology. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 17(1), 39-47. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2011.09.008>

MeteoInfo.sk: Žilina [Online]. Dostupné z: https://meteoinfo.sk/stanice/1-zilina-solinky/archiv/datum-29-2-2021 [prístup: 07.09.2021].

Miles, J. a Potter, S. 2014. Developing a viable electric bus service: The Milton Keynes demonstration project. Research in Transportation Economics, 48, 357-363. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2014.09.063>

Munim, Z. H. a Noor, T. 2020. Young people's perceived service quality and environmental performance of hybrid electric bus service. Travel Behaviour and Society, 20, 133-143. <https://doi.org/10.1016/j.tbs.2020.03.003>

Nurhadi, L., Borén, S. a Ny, H. 2014. A sensitivity analysis of the total cost of ownership for electric public bus transport systems in Swedish medium-sized cities. Transportation Research Procedia, 3, 818-827. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2014.10.058>

Nylund, N. O. a Koponen, K. 2012. Fuel and technology alternatives for buses: Overall energy efficiency and emission performance. VTT Technical Research Centre of Finland.

Pihlatie, M., Kukkonen, S., Halmeaho, T., Karvonen, V. a Nylund, N. O. 2014. Fully electric city buses-The viable option. In 2014 IEEE International Electric Vehicle Conference (IEVC) (pp. 1-8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEVC.2014.7056145>

Poliak, M., Mrnikova, M., Jaskiewicz, M., Jurecki, R. a Kaciakova, B. 2017b. Public transport integration. Communications-Scientific letters of the University of Zilina, 19(2), 127-132.

Poliak, M., Semanová, Š., Mrníková, M., Komačková, L., Šimurková, P., Poliakova, A. a Hernandes, S. 2017a. Financing public transport services from public funds. Transport Problems. <https://doi.org/10.20858/tp.2017.12.4.6>

Poullikkas, A. 2015. Sustainable options for electric vehicle technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 1277-1287. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.09.016>

Ribau, J. P., Silva, C. M. a Sousa, J. M. 2014. Efficiency, cost, and life cycle CO2 optimization of fuel cell hybrid and plug-in hybrid urban buses. Applied Energy, 129, 320-335. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.05.015 >

Richter, M., Zinser, S. a Kabza, H. 2012. Comparison of eco and time-efficient routing of ICEVs, BEVs, and PHEVs in inner-city traffic. In 2012 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (pp. 1165-1169). IEEE. <https://doi.org/10.1109/VPPC.2012.6422511>

Riyanto, R., Riyadi, S. A., Nuryakin, C. a Massie, N. W. G. 2019. Estimating the Total Cost of Ownership (TCO) of Electrified Vehicle in Indonesia. In 2019 6th International Conference on Electric Vehicular Technology (ICEVT) (pp. 88-99). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICEVT48285.2019.8994030>

Scarponi, G. E., Vacca, P., Salzano, E., Tugnoli, A., Pastor Ferrer, E. a Cozzani, V. 2019. Report on LPG infrastructure impact at the WUI microscale.

Štatistika v PSPP: Korelačná analýza [Online]. Dostupné z: https://statistikapspp.sk/korelacia/ [prístup: 07.09.2021].

Trolejbusy na Slovensku [Online]. Dostupné z: https://en.ppt-online.org/664967 [prístup: 07.09.2021].

Tzeng, G. H., Lin, C. W. a Opricovic, S. 2005. Multi-criteria analysis of alternative-fuel buses for public transportation. Energy Policy, 33(11), 1373-1383. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2003.12.014>

Vergis, S. a Chen, B. 2015. Comparison of plug-in electric vehicle adoption in the United States: A state by state approach. Research in Transportation Economics, 52, 56-64. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2015.10.003>

Publikováno

2021-12-30

Jak citovat

Čulík, K., Hrudkay, K., & Štefancová, V. (2021). VPLYV TEPLOTY PROSTREDIA NA SPOTREBU ELEKTRICKÝCH AUTOBUSOV. Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1694

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-09-07
Přijat 2021-11-08
Publikován 2021-12-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)