PRAŽSKÁ A STŘEDOČESKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1641

Klíčová slova:

integrovaný dopravní systém, Pražská integrovaná doprava, Středočeská integrovaná doprava

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou integrovaných dopravních systémů (IDS) v České republice. První část představuje principy fungování IDS, druhá pak shrnuje historický vývoj a principy fungování dvou systémů působících ve stejném regionu: Pražské integrované dopravy a Středočeské integrované dopravy. Poslední část pak obsahuje perspektivy, popis procesu slučování a slabých stránek integrace v regionu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Drápal, F. et al. 2013. 20 let ROPID. Historie Pražské integrované dopravy. Praha: ROPID.

Drdla, P. 2014. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera.

Idos. 2020. Vývěsné jízdní řády. Jízdní řády veřejné linkové osobní dopravy. [online] Dostupné z: http://portal.idos.cz/default.aspx?c=7 [cit.: 29.10.2020]

Jareš, M. 2016. Integrovaná doprava v praxi: jedna jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád, jedna síť. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT.

Jareš, M. 2016. Integrované dopravní systémy [online prezentace]. In: Zastávka [online]. Dostupné z: http://www.zastavka.net/idprednasky/idos_01_uvod_2016.pdf [cit.: 29.10.2020]

Jareš, M. 2008. Mnichovská integrovaná doprava (MVV). In: DP-kontakt [online]. Dostupné z: http://www.dpp.cz/download-file/1427/05-kveten-20008.pdf [cit.: 29.10.2020]

Jareš, M. 2015. Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj [online]. In: ROPID. Dostupné z: http://www.perner.cz/Seminare/Ids_2015_zaver/Spolecny_dopravni_system_Praha_a_S K.ppt [cit.: 29.10.2020]

Mohring, H. 1972. Optimisation and scale economies in urban bus transportation. American Economic Review.

Mojžíš, V., Graja, M. a Vančura, P. 2008. Integrované dopravní systémy. Praha: Powerprint.

Procházka, P. 2018. Rozvoj integrace veřejné dopravy ve Středočeském kraji. Dostupné z: http://www.perner.cz/Seminare/Ids_2018_zaver/pondeli/Prochazka.ppt [cit.: 29.10.2020]

Zelený, L. et al. 2017. Osobní doprava. Praha: C.H.Beck.

Stahování

Publikováno

2020-12-30

Jak citovat

Mervart, M., & Novák, R. (2020). PRAŽSKÁ A STŘEDOČESKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA. Perner’s Contacts, 15(2). https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1641

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2020-10-30
Přijat 2020-11-07
Publikován 2020-12-30