PŘEPRAVNÍ SMLOUVY V MEZINÁRODNÍ MULTIMODÁLNÍ PŘEPRAVĚ A ROTTERDAMSKÁ PRAVIDLA

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1666

Klíčová slova:

Rotterdamská pravidla, mezinárodní nákladní přeprava, multimodální a intermodální přeprava, odpovědnost nákladního dopravce

Abstrakt

Dosud neexistuje žádná platná nadnárodní (mezistátní) právní úprava přepravní smlouvy v multimodální, resp. intermodální přepravě. Platné mnohostranné mezinárodní úmluvy o přepravní smlouvě v současnosti řeší pouze jednotlivé dopravní módy. OSN, resp. UNCITRAL, vytvořila Rotterdamská pravidla (Úmluvu OSN o smlouvě o mezinárodní přepravě zboží zcela nebo z části po moři), která zatím nejsou ratifikována potřebným počtem států, aby mohla vstoupit v platnost. Setkávající se však také s kritikou. V článku jsou předložena základní fakta o této problematice s akcentem na analýzu současného stavu dopravního práva z pohledu České republiky.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

BIMCO. © 2016 “MULTIDOC 95” Multimodal Transport Bill of Lading. [Online]. Dostupné z: https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-contracts/multidoc-95 [cit.: 2021, 11. březen].

Česká republika. 1975 a 2006. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/2006 Sb. m. s. (Úmluva CMR).

Česká republika. 1985. Přípojek B (CIM) vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění pozdějších sdělení. (Úmluva CIM).

Česká republika. 1996. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 193/1996 Sb., o přijetí Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží (Hamburská pravidla).

Česká republika. 2003. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2003 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva).

Česká republika. 2006. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 32/2006 Sb. m. s., o sjednání Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (Úmluva CMNI).

Kolář, P. 2017. Čtvrtá průmyslová revoluce: výzvy digitalizace v námořní přepravě. Perner´s Contacts, 12 (3), s. 48-61.

Osobní diskuse autora se zástupci Svazu spedice a logistiky, sdružení ČESMAD – Bohemia a dopravních a zasílatelských firem.

Poláček, B., Novák, R. 2019. Mezinárodní přepravní doklady. Praha: Wolters Kluwer.

Poláček, B. 2017. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo). Praha: Wolters Kluwer.

United Nations Commission On International Trade Law. © 2019. Status: United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea (New York, 2008) (the "Rotterdam Rules"). [Online]. Dostupné z: https://uncitral.un.org/en/texts/transportgoods/conventions/rotterdam_rules/status [cit.: 2021, 9. březen].

Van Steemderen MainportLawyers. © 2014. Rotterdam Rules. [Online]. Dostupné z: https://www.rotterdamrules.com [cit.: 2021, 8. březen].

Stahování

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Novák, R. (2021). PŘEPRAVNÍ SMLOUVY V MEZINÁRODNÍ MULTIMODÁLNÍ PŘEPRAVĚ A ROTTERDAMSKÁ PRAVIDLA. Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1666

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-03-19
Přijat 2021-05-25
Publikován 2021-06-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)