SIMULACE ZÁSAHU SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI REÁLNÉ DOPRAVNÍ NEHODĚ

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1671

Klíčová slova:

dopravní nehoda, integrovaný záchranný systém, Ganttův diagram, kritická cesta, krizové řízení, simulace, záchranné a likvidační práce

Abstrakt

Článek je věnovaný problematice záchranných a likvidačních prací složek integrovaného záchranného systému při reálné dopravní nehodě bez přítomnosti nebezpečných látek. V dnešní době se stále častěji setkáváme s mimořádnými událostmi různého charakteru, kdy významnou část zahrnují právě dopravní nehody. Teoretické i praktické poznatky ukazují, že zajištění požadované úrovně spolupráce záchranných složek může přispět ke snížení ztrát na lidských životech a snížení poškození zdraví účastníků zasažených mimořádnou událostí. Cílem článku je simulace společného zásahu složek integrovaného záchranného systému při reálné dopravní nehodě. K dosažení uvedeného cíle je použita síťová analýza, konkrétně metoda kritické cesty, která představuje sled vzájemně závislých činností s nejmenší časovou rezervou. Získané výsledky demonstrují jednu z možných variant optimalizace zkoumané činnosti složek integrovaného záchranného systému při řešení dopravní nehody.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Bagchi, T.P., Sahu, K. and Jena, B.K. 2017. Why CPM is not good enough for scheduling projects. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Singapure, 10. – 13. 12. 2017, 1748-1752.

Batima, P., Natsagdorj, L. and Batnasan, N. 2013. Vulnerability of Mongolia´s pastoralists to climate extremes and changes. Climate Change and Vulberability, 67-87.

Bernatik, A., Senovsky, P., Senovsky, M. a Rehak, D. 2013. Territorial Risk Analysis and Mapping. Chemical Engineering Transactions, 31, 79-84 <https://doi.org/10.3303/CET1331014>

Bertoli, P. and Grembi, V. 2021. The Political Cycle of Road Traffic Accidents. Journal of Health Economics, 76, 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2021.102435>

ČSÚ. © 2021. Nehody v silniční dopravě. [Online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/nehody_v_doprave_casove_rady [cit.: 2021, 26. duben].

Doležal, J., Lacko, B., Hájek, M., Cingl, O., Krátký, J. a Bočková, K.H. 2016. Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha: Grada Publishing.

Hudec, J., Sarkan, B., Caban, J. and Stopka, O. 2021. The Impact of Driving Schools´ Training on Fatal Traffic Accidents in the Slovak Republic. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, 110, 45-57. <https://doi.org/10.20858/sjsutst.2021.110.4>

Kampova, K., Lovecek, T. and Rehak, D. 2020. Quantitative Approach to Physical Protection Systems Assessment of Critical Infrastructure Elements: Use Case in the Slovak Republic. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 30, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2020.100376>

Kim, D.-Y., Hong, S.-H., Han, S.Y., Kim, W.-Y., Oh, S.-H., Lee, H.-W. and Woo, H.-S. 2020. The Research Trends of Pharmacopuncture Therapy on Cervical Pain Caused by Traffic Accidents. Journal of Pharmacopuncture, 23(4). 201-211. < https://doi.org/10.3831/KPI.2020.23.4.201>

Luskova, M. and Leitner, B. 2018. Extreme Weather Impact on Transportation and Energy Infrastructure. Proceedings of 22nd international scientific conference. Transport Means 2018. Trakai, Lithuania, 3. – 5. 10. 2018. Litva: Kaunas University of Technology, 569-573.

Mapy. © 2021. Mapový portál. [Online]. Dostupné z: <https://mapy.cz/zakladni?x=14.5045000&y=50.0804000&z=11> [cit.: 2021, 26. duben]

Munasinghe, N.L. and Matsui, K. 2019. Examining disaster preparedness at Matara District General Hospital in Sri Lanka. International Journal of Disaster Risk Reduction, 40, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101154>

Nedělníková, H. 2020. Statistická ročenka 2019. Časopis 112, 3, příloha.

Rehak, D. Patrman, D., Brabcova, V. and Dvorak, Z. 2020. Identifying Critical Elements of Road Infrastructure using Cascading Impact Assessment. Transport, 35(3), 300-314. <https://doi.org/10.3846/transport.2020.12414>

Rehak, D., Senovsky, P., Hromada, M., Lovecek, T. and Novotny, P. 2018. Cascading Impact Assessment in Critical Infrastructure System. International Journal of Critical Infrastructure Protection, 22, 125-138. <https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2018.06.004>

Svozilová, A. 2016. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. Praha: Grada Publishing.

Veselík, P. 2013. Scénáře záchranných a likvidačních prací v operacích IZS. Brno. Diplomová práce. 87s. Univerzita obrany. Vedoucí práce prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc.

Yan, M., Chen, W., Wang, J., Zhang, M. and Zhao, L. 2021. Characteristics and Causes of Particularly Major Road Traffic Accidents Involving Commercial Vehicles in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(8), 1-18. <https://doi.org/10.3390/ijerph18083878>

Stahování

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Veselík, P., & Víchová, K. (2021). SIMULACE ZÁSAHU SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PŘI REÁLNÉ DOPRAVNÍ NEHODĚ. Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1671

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-04-29
Přijat 2021-05-25
Publikován 2021-06-30