NÁVRHY ŘEŠENÍ ORGANIZACE TURISTICKÉ DOPRAVY VE VYBRANÉ OBLASTI

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2388

Klíčová slova:

doprava, turistická doprava, národní park Šumava, turistické cíle

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou turistické dopravy. Konkrétně je zaměřen na organizaci turistické dopravy na území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Zde je velkým problémem nárůst poptávky po dopravě zejména v tzv. letní turistické sezóně od poloviny června do poloviny září.  Příspěvek předkládá konkrétní technologický postup řešení a návrhy na zmírnění negativních dopadů turistické dopravy na vybraném území Šumavy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ŠÍP, Jiří a kol. 2020. Venkovský cestovní ruch. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9593-9.

Česká republika. 1992. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

López I, Pardo M. 2018. Tourism versus nature conservation: reconciliation of common interests and objectives – an analysis through Picos de Europa National Park. J Mt Sci 15(11): 2505-2516. https://doi.org/10.1007/s11629-018-4943-0

Manning R, Anderson L, Pettengill P. 2017. Managing Outdoor Recreation: Case Studies in the National Parks. Cambridge, Massachusetts: CABI.

Leung Y-F, Spenceley A, Hvenegaard G, Buckley R (eds.). 2018. Tourism and Visitor Management in Protected Areas: Guidelines for Sustainability. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 27. Gland, Switzerland: IUCN.

Karhu J, Lähteenmäki M, Ilmolahti O, et al. 2020. From threat to opportunity: sustainability and tourism in Koli National Park. Tour Geogr. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1812112

Kołodziejczyk, K. 2021. Tourism management in national parks: Šumava and Bayerischer Wald

(Bavarian Forest) in the Czech-German borderland. Journal of Mountain Science 18 (9). https://doi.org/10.1007s11629-021-6853-9

Heřmánková, A. 2022. Organizace turistické dopravy na Šumavě, kvalifikační práce, Pardubice 2022.

Dopravní řád NP Šumava. 2018. Verze č. 4. Vimperk 2018.

Česká republika. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

Alle Infos zur Igelbus-Saison. Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald [online]. Bayerischer Wald: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, 2022. [cit. 2022-10-13]. Dostupné z: https://www.nationalpark-bayerischer-wald.bayern.de/aktuelles/blog/detailansicht.htm?ID=A%2Bs3RgSTi2TpSb9LpGf5SQ%3D%3D

GW Train Regio [online]. Ústí nad Labem: Copyright, 2022 [cit. 2022-09-20]. Dostupné z: https://www.gwtr.cz/cs/sumava

Zelené linky Šumavy. Národní park Šumava [online]. Vimperk: Copyright, 2022 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2022/06/zelene-autobusy2022_web.pdf

Přeshraniční socioekonomický monitoring [online]. Vimperk: Správa Národního parku Bavorský les a Správa Národního parku Šumava, 2020 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: https://www.npsumava.cz/wp-content/uploads/2020/04/brozurka_socioekonom_cz_fin.pdf

Mapy.cz: [online], 2022. [cit. 2022-10-10]. Dostupné z: <http://mapy.cz>

Stahování

Publikováno

2022-12-30

Jak citovat

Heřmánková, A. (2022). NÁVRHY ŘEŠENÍ ORGANIZACE TURISTICKÉ DOPRAVY VE VYBRANÉ OBLASTI. Perner’s Contacts, 17(2). https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2388

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-10-17
Přijat 2022-10-27
Publikován 2022-12-30

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)