HODNOCENÍ VÝKONNOSTI JÍZDNÍHO ŘÁDU

Autoři

  • Jaromír Široký
  • Přemysl Šrámek

Klíčová slova:

jízdní řád, míra periodicity, průměrný přírůstek zpoždění, výkonnost jízdního řádu

Abstrakt

Tento článek pojednává o možnosti zhodnocení výkonnosti jízdního řádu prostřednictvím jediného ukazatele. Tento ukazatel, nazvaný výkonnost jízdního řádu (VJŘ), je počítán na základě 3 parametrů – jednoho kvalitativního parametru (např. průměrný přírůstek zpoždění), jednoho kvantitativního parametru (např. počet vlaků) a jednoho doplňkového parametru (např. periodicita jízdního řádu).

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) ŠRÁMEK, P. Vliv periodických jízdních řádů na kapacitu trati. Dizertační práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, (2017).
(2) ŠRÁMEK, P., MOLKOVÁ, T. Utilization of Train Routes in Relation to the Implementation of Periodic Timetable. Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), p. 949 – 954. (2016).
(3) ŠIROKÝ, J. et al. Transport Technology and Control. Tribun EU. Brno. pp. 238. (2014).
(4) GAŠPARÍK, J., MAJERČÁK, J., ŠIROKÝ, J., ABRAMOVIC, B., MEŠKO, P., NACHTIGALL, P., ZITRICKÝ, V. 2017. Railway Traffic Operation. Žilina: Žilinská univerzita, 292 p.
(5) GAŠPARÍK, J., ŠIROKÝ, J., PEČENY, L., HALÁS, M. 2014. Methodology for assessing the quality of rail connections on the network, In: Communications: scientific letters of the University of Zilina, Vol. 2: p. 25-30.
(6) ŠRÁMEK P., MOLKOVÁ, T. 2016. Utilization of Train Routes in Relation to the Implementation of Periodic Timetable. Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE), p. 949 – 954.
(7) Directive No 104 Operating intervals and subsequent intervals, SŽDS. (2013).
(8) UIC CODE 406 – Capacity, Paris: UIC International Union of Railways. (2013).
(9) Railway Infrastructure Administration. Statement on national and regional railway. [ONLINE] Available at: http://www.szdc.cz. [Accessed 21 March 17]. (2017).
(10) BONTEKONING, Y. M., MACHARIS, C., TRIP, J. J. Is a New Applied Transportation Research Field Emerging - A Review of Intermodal Rail-Truck Freight Transport Literature. Transportation Research Part A: Policy and Practice. vol. 38. 1-34. (2014).
(11) DOLLEVOET, J., HUISMAN, D., KROON, L. et al. Application of an iterative framework for real-time railway rescheduling, Computers & Operations Research, Vo. l43, pp. 203-217. (2017).
(12) STOJADINOVIC, N., BOSKOVIC, N., BUGARINOVIC, M. Train Path Performances and Capacity Allocation: What is Actually the Object of Transactions in the Liberalized Railway Market, Transport Means - Proceedings of the International Conference, pp. 735-740. (2016).
(13) KAMPF, R., STOPKA, O., KUBASAKOVA, I., ZITRICKY, V. WMCAUS 2016 – World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – Procedia Engineering 161, 1538-1544 (2016), DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.623.
(14) ABRAMOVIC, B., ZITRICKY, V., MESKO, P. Logi – Scientific Journal on Transport and Logistics 8, 1, 1-10 (2017), DOI: https://doi.org/10.1515/logi-2017-0001.

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Široký, J., & Šrámek, P. (2019). HODNOCENÍ VÝKONNOSTI JÍZDNÍHO ŘÁDU. Perner’s Contacts, 14(1), 100-105. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/405

Číslo

Sekce

Články