PROSTRIEDKY NA MONITOROVANIE NÁKLADU VO VNÚTROZEMSKEJ DOPRAVE SR

Autoři

  • Andrea Galieriková
  • Jarmila Sosedová

Klíčová slova:

monitorovacie systémy, sledovanie zásielok, RFID

Abstrakt

Inteligentné dopravné systémy určené na monitorovanie prepravy zásielok vo vnútrozemskej doprave otvárajú nové možnosti na dosiahnutie udržateľnej mobility a vytvárajú podmienky pre kvalitnú komunikačnú a informačnú spoločnosť. Článok informuje o systémoch určených na monitorovanie prepravy zásielok v SR v jednotlivých dopravných odboroch.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) HALGAŠ, J. a kol., 18.2.2018. svetdopravy.sk. Dostupné na Internete: Sledovanie nebezpečných nákladov pomocou satelitných mýtnych systémov: http://www.svetdopravy.sk/sledovanie-nebezpecnych-nakladov-pomocou-satelitnych-mytnych-systemov/
(2) CHALUPKA, Š. (2013). Riečne informačné služby na Slovensku, príspevok k plavebným dňom . Bratislava.
(3) CHALUPKA, Š. (2013). Riečne informačné služby v Slovenskej Republike. Bratislava: Dopravný úrad.
(4) KLAPITA, V. a kol. (2005). Využitie RFID čipov pri sledovaní zásielok v železničnej doprave. Doprava a spoje.
(5) KMEŤ, V. (2007). Využitie technológie RFID pri prevoze nebezpečných nákladov. AT&P Journal.
(6) Ministerstvo dopravy, v. a. (2013). Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 , Fáza I,.
(7) slovris.sk. 19.2.2018 Dostupné na Internete: slovris.sk
(8) ŠLESINGER, J. (2010). Riečne informačné služby a ich aplikácia v podmienkach dunajskej plavby. Perner´s contact.
(9) ŽARNAY, P., BEDNÁR, J., CHALUPKA, Š., MORAVČÍK, J. (dátum neznámy). Systém riečnych informačných služieb v SR. Doprava a spoje - elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676.

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Galieriková, A., & Sosedová, J. (2018). PROSTRIEDKY NA MONITOROVANIE NÁKLADU VO VNÚTROZEMSKEJ DOPRAVE SR. Perner’s Contacts, 13(1), 21-30. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/462

Číslo

Sekce

Články