PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

Autoři

  • Přemysl Šrámek

Klíčová slova:

bezpečnostní opatření, kybernetická bezpečnost, manažer železniční infrastruktury

Abstrakt

Tento článek se zabývá problematikou kybernetické bezpečnosti v železniční dopravě, a to především z pohledu manažera železniční infrastruktury. Je vysvětleno, proč je manažer železniční infrastruktury správcem kritické informační infrastruktury, jaká bezpečnostní opatření by měl dle platné legislativy zavést a jaké mohou být nalezeny nedostatky v implementaci této problematiky ze strany auditních orgánů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění [online]. c2017 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z <http://www. portal.gov.cz/app/zakony/>.
(2) Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti [online]. c2017 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z <http://www. portal.gov.cz/app/zakony/>.
(3) Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury [online]. c2017 [cit. 2017-12-27]. Dostupné z <http://www. portal.gov.cz/app/zakony/>.
(4) KUČÍNSKÝ, A. Zákon o kybernetické bezpečnosti a směrnice NIS. Interní auditor, 2016, roč. 20, č. 3, s. 2-4, ISSN 1213-8274.
(5) KINTR, L. Bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti – 1. část – organizační opatření. Interní auditor, 2016, roč. 20, č. 4, s. 5-8, ISSN 1213-8274.
(6) KINTR, L. Bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti – 2. část – technická opatření. Interní auditor, 2017, roč. 21, č. 2, s. 30-34, ISSN 1213-8274.
(7) RYBÁKOVÁ, A. Audit a auditor kybernetické bezpečnosti. Interní auditor, 2017, roč. 21, č. 4, s. 12-16, ISSN 1213-8274.

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Šrámek, P. . (2018). PROBLEMATIKA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ. Perner’s Contacts, 13(1), 105-111. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/484

Číslo

Sekce

Články