PROCESNÍ MODEL OBCHODNÍHO ODBAVENÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ VE VZTAHU K OCHRAN Ě PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

Autoři

  • Jan Zýka
  • Ivo Drahotský

Klíčová slova:

EPC model, ochrana před protiprávními činy, letecká doprava, obchodní odbavení

Abstrakt

Cílem článku analyzovat slabá místa, ve kterých by mohlo dojít k narušení integrity systému bezpečnostních sítí ochrany civilní letecké dopravy před protiprávními činy. Pro znázornění procesu obchodního odbavení cestujících a zapsaných i kabinových zavazadel v letecké dopravě bylo vytvořeno grafické schéma systému za pomoci modelu procesů řízených událostmi – eEPC modelu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) COOPER, J O., HERON, T E., HEWARD, W L., 2007. Applied Behavior Analysis. New Jersey: Pearson Education. ISBN 978-0131421134.
(2) DUMAS, M., VAN DER AALST, W., TER HOFSTEDE, A., 2005. Process-Aware Information Systems Bridging People and Software Through Process Technology. Hoboken: John Wiley. ISBN 9780471741435.
(3) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 1998/2015 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, In: Úřední věstník Evropské unie L 299 ze dne 14. 11. 2015. Lucemburk. Úřad pro úřední tisky Evropských společenství. S. 58. ISSN 1977-0626.
(4) ŘEPA, V., 2007. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2252-8.

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Zýka, J., & Drahotský, I. (2018). PROCESNÍ MODEL OBCHODNÍHO ODBAVENÍ V LETECKÉ DOPRAVĚ VE VZTAHU K OCHRAN Ě PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Perner’s Contacts, 13(1), 112-118. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/485

Číslo

Sekce

Články