KOMPARACE VYBRANÝCH METOD PRO STANOVENÍ VELIKOSTI POJISTNÉ ZÁSOBY A JEJICH APLIKACE V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU

Autoři

  • Jan Chocholáč
  • Barbora Antonová
  • Ivo Drahotský

Klíčová slova:

pojistná zásoba, potravinářský průmysl, řízení zásob, bullwhip efekt

Abstrakt

Problematiku řízení zásob řeší denně mnoho podniků. Je to dáno zejména dvěma protichůdnými snahami; podniky se jednak snaží maximálně uspokojit svoje zákazníky, avšak na druhé straně chtějí eliminovat množství kapitálu vázaného v zásobách. Pojistná zásoba může zachycovat tři základní druhy odchylek – na straně vstupu, výstupu a ve spotřebě. Správné nastavení velikosti pojistné zásoby má vliv na ekonomiku podniku a zákaznickou spokojenost. Tento článek komparuje vybrané metody pro stanovení velikosti pojistné zásoby a aplikuje je v praxi v prostředí potravinářského průmyslu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika: používané metody. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2.
(2) DISNEY, S., LAMBRECHT, M. R. On Replenishment Rules, Forecasting and the Bullwhip Effect in Supply Chains. Boston: Publishers Inc., 2008. ISBN 978-1-60198-132-5.
(3) TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7400-098-0.
(4) LAMBERT, D., STOCK, J. R., ELRAM, L. Logistika. Brno: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1.
(5) HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6.
(6) SIXTA, J., MAČÁT, V. Logistika: teorie a praxe. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 80-251-0573-3.
(7) ŠTŮSEK, J. Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-534-6.
(8) PERNICA, P. Logistika: suply chain management. Praha: Radix, 2005. ISBN 80-86031-59-4.
(9) HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob. Praha: Profess Consulting, 1999. ISBN 80-85235-55-2.
(10) EMMETT, S. Řízení zásob. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1828-3.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Chocholáč, J., Antonová, B., & Drahotský, I. (2016). KOMPARACE VYBRANÝCH METOD PRO STANOVENÍ VELIKOSTI POJISTNÉ ZÁSOBY A JEJICH APLIKACE V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU. Perner’s Contacts, 11(3), 67–79. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/547

Číslo

Sekce

Články
Share |