DEREGULACE A LIBERALIZACE LETECKÉ DOPRAVY

Autoři

  • Jan Kajtman
  • Vlastimil Melichar

Klíčová slova:

letecká doprava, deregulace, nízkonákladový dopravci, aliance

Abstrakt

Komerčně se letecká doprava začala více prosazovat už ve 20. letech. Od té doby se markantně změnilo celé tržní prostředí. Dnes je letecká doprava provozována v určitém rámci mezinárodních dohod, které jsou implementovány do národních zákonů a předpisů, kde však samy letecké společnosti rozhodují o tom, které služby budou nabízet, jaké klientele a za jakou cenu. Silné konkurenční prostředí se pozitivně promítlo v nabídce služeb pro cestující a také v poklesu cen. Letečtí dopravci se trendům museli přizpůsobit a z toho vyvstal koncept nízkonákladových leteckých dopravců. Naopak tradiční společnosti se stále více integrují v globálních aliancích a zvětšují tím pole působnosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) BÍNA, Ladislav, ŠOUREK David a ŽIHLA Zdeněk. Letecká doprava II. 1. vyd. V Praze: Vysoká škola obchodní, 2007, ISBN 978-80-86841-07-6.
(2) PRUŠA, Jiří. Svět letecké dopravy. Vyd. 1. Praha: Galileo CEE Service ČR, 2007, ISBN 978-80-239-9206-9.
(3) ZELENÝ, Lubomír. Osobní přeprava. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007,ISBN 978-80-7357-266-2.
(4) Star Alliance. [online] Dostupné z: < http://www.staralliance.com/en/>.
(5) Aliance SkyTeam. [online] Dostupné z: <http://www.skyteam.com/cs/>.
(6) Aliance OneWorld. [online] Dostupné z: <http://www.oneworld.com>.
(7) Mezinárodní organizace pro civilní letectví. [online]
Dostupné z: <http://www.icao.int/about-icao/>.
(8) IATA. [online] Dostupné z: <http://www.iata.org/about/pages/index.aspx>.
(9) EUROCONTROL. [online] Dostupné z: <http://www.eurocontrol.int/>.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Kajtman, J., & Melichar, V. (2016). DEREGULACE A LIBERALIZACE LETECKÉ DOPRAVY. Perner’s Contacts, 11(3), 90-101. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/550

Číslo

Sekce

Články