VYUŽITIE METÓDY ROZHODOVACEJ MATICE PRI PREPRAVE ROPNÝCH PRODUKTOV VNÚTROZEMSKOU VODNOU NÁKLADNOU DOPRAVOU

Autoři

  • Matěj Kmetík
  • Roman Hruška
  • Vlastimil Melichar

Klíčová slova:

vodná doprava, metóda rozhodovacej matice, kritérium

Abstrakt

Vnútrozemskou vodnou nákladnou dopravou sa z ropných produktov prepravujú hlavne nafta a benzín. Na území Slovenska je ako dopravná cesta využívaná rieka Dunaj s prístaviskom v Bratislave, pomocou ktorej riečne člny prepravujú tovar do zahraničných prístavov.
Prednosťou využívania tohto druhu dopravy je nízke environmentálne zaťaženie a taktiež cena za prepravu. Medzi nevýhody patrí závislosť na prírodných podmienkach (hladina vody) a čas prepravy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) DÁVID A.; LEDNICKÝ M. Programy a projekty EÚ na podpor u vnútrozemskej vodnej dopravy,2010, ISBN 1336-5851.
(2) OSOBITNÁ SPRÁVA EU Vnútroštátna vodná doprava v Európe, 2015, ISBN 978-92-872-1958-9.
(3) BENKOVÁ M.; HUDYMÁĆOVA M. Návrh multikriteriálnych metód pre výber relevantného dodávateľa podniku [online] 2009
(4) MÁCA, J., LEITNER, B.: Aplikácia metód viackriteriálneho rozhodovania v krízovom riadení. FŠI ŽU, 2002
(5) DELGADO-GALVÁN, X., J. IZQUIERDO, J. BENÍTEZ and R. PÉREZ-GARCÍA, Joint stakeholder decision-making on the management of the Silao-Romita aquifer using AHP. In: Environmental Modelling & Software. 2014, ISSN 1364-8152.
(6) BLAŽEK L. Management organizování, rozohodování, ovlivňování. 2., rozšířené vydání. Grada Publishing a.s., Praha, 2014, ISBN 978-80-247-4429-2.
(7) DELGADO-GALVÁN, X., J. IZQUIERDO, J. BENÍTEZ and R. PÉREZ-GARCÍA, Joint stakeholder decision-making on the management of the Silao-Romita aquifer using AHP. In:Environmental Modelling & Software. 2014, ISSN 1364-8152.
(8) ALBAYRAK, E. and Y.C. ERENSAL, Using analytic hierarchy process (AHP) to improve human
performance: An application of multiple criteria decision making problem. In: Journal of Intelligent Manufacturing.2004, ISSN 0956-551.
(9) ŠTATISTICKÉ ÚDAJE RAFINÉRIE SLOVNAFT, 201

Stahování

Publikováno

2019-11-15

Jak citovat

Kmetík, M., Hruška, R., & Melichar, V. (2019). VYUŽITIE METÓDY ROZHODOVACEJ MATICE PRI PREPRAVE ROPNÝCH PRODUKTOV VNÚTROZEMSKOU VODNOU NÁKLADNOU DOPRAVOU. Perner’s Contacts, 14(3), 41–48. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/424

Číslo

Sekce

Články
Share |