POROVNÁNÍ PROVOZNĚ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PŘÍMÉ SILNIČNÍ DOPRAVY A KONTINENTÁLNÍ KOMBINOVANÉ DOPRAVY

Autoři

  • Jaromír Široký

Klíčová slova:

kombinovaná doprava, silniční intermodální návěs, ekonomické porovnání, silniční doprava

Abstrakt

V příspěvku jsou popsány ekonomické a provozní dopady při přechodu systému přímé silniční dopravy na nedoprovázenou kombinovanou dopravu. Pro porovnání byla použita data vztažená k silniční návěsové soupravě běžné stavby a silniční soupravě s využitím silničního intermodálního návěsu. Jako vzorek přepravy byla použita data z reálných přepravních zakázek z destinace v České republice ve směru severozápadní průmyslové oblasti Německa a návazně Belgie a Nizozemí.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Monitorovací zpráva projektu TAČR program Beta č. TB0500MD004 - Návrh systému podpory kontinentální kombinované dopravy - přepravní jednotky, Univerzita Pardubice 2016, 101 stran.
(1) Novák, J., Cempírek, V., Novák, I., Široký, J.: Kombinovaná přeprava, Institut Jana Pernera, o.p.s., 320 s., Pardubice, 2008, ISBN 978-80-86530-47-5.
(2) Global Logistics for Central Europe. Metrans [online]. 2013 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.metrans.eu/
(3) Pfeiffer, P. Německo - Veřejné i speciální terminály. Nebezpečný náklad [online]. 2010 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: http://www.nebezpecnynaklad.cz/inc/clanky/1201_terminaly.pdf
(4) Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH. DB Netze [online]. 2014 [cit. 2014-12-14]. Dostupné z: https://www1.deutschebahn.com/ecm2-duss/start/unternehmen/daten_fakten.html
(5) Intermodal terminals. Intermodal terminals in Europe [online]. 2013 [cit. 2014-12-15]. Dostupné z: http://www.intermodal-terminals.eu/database/terminal/view/id/127
(6) Multimodální přepravní systémy. CVUT Fakulta dopravní [online]. 2014 [cit. 2015-03-31]. Dostupné z:http://www.fd.cvut.cz/projects/k612x1mp/vn.html
(7) Projekt FV355/2012/MOVE/D1/ETU/SI2.659386 pod názvem Analýza kombinované dopravy ve státech EU byla zpracována konsorciem KombiConsult GmbH (Frankfurt am Main), Intermodality Ltd (Lewes), PLANCO Consulting GmbH (Essen) a Gruppo CLAS S.p.A. (Milano). [online]. 2016 [cit. 2016-01-20]. Dostupné z:http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/studies/doc/2015-01-freight-logistics-lot2-combined-transport.pdf

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Široký, J. (2016). POROVNÁNÍ PROVOZNĚ EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PŘÍMÉ SILNIČNÍ DOPRAVY A KONTINENTÁLNÍ KOMBINOVANÉ DOPRAVY. Perner’s Contacts, 11(3), 170-178. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/558

Číslo

Sekce

Články