ZVYŠOVANIE DOPRAVNEJ BEZPEČNOSTI ZAVEDENÍM INTELIGENTNÉHO SIGNALIZAČNÉHO ZARIADENIA RMS2

Autoři

  • Eva Sventeková

Klíčová slova:

svetelné signalizačné zariadenie, vozidlá s právom prednostnej jazdy, zvyšovanie bezpečnosti

Abstrakt

Príspevok je zameraný na zvyšovanie bezpečnosti dopravného procesu na svetelne riadených križovatkách v súvislosti s prejazdom vozidiel s právom prednostnej jazdy. Autorky príspevku navrhujú možnosti zavádzania systému inteligentných signalizačných zariadení RMS2, popisujú technické parametre a princíp fungovania systému.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Empemont – radarové meranie rýchlosti. [online]. c2016 [cit. 2016-08-28]. Dostupné z <http://www.empemont.cz/radarove-merice-rychlosti-sk.>.
(2) HOLLÁ, K. Complex model for risk assessment of industrial processes. In: IDRiM Journal. ISSN 2185-8322. Vol. 4, no. 2 (2014). s. 93-102.
(3) KRKOŠA, J. Návrh zefektívnenia prepravy ranených do zdravotníckych zariadení, EDIS, Žilina. 2015.
(4) SVENTEKOVÁ, E., DVOŘÁK, Z. Zvyšovanie bezpečnosti dopravnej infraštruktúry. In: Civilná ochrana: revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. ISSN 1335-4094. Roč. 12, č. 6 (2010), s. 46-51.
(5) SVENTEKOVÁ, E. Theoretical frame for testing critical transport infrastructure elements. In: Journal of engineering management and competitiveness JEMC. ISSN 2217-8147. Vol. 3, no. 2 (2013), online, s. 37-40.
(6) SVETLÍK, J., VEĽAS, A. The safety training in the municipality. In: EDULEARN16: 8th international conference on Education and new learning technologies : Barcelona (Spain), 4th-6th of July, 2016 : conference proceedings. IATED Academy. 2016. - ISBN 978-84-608-8860-4.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Sventeková, E. (2016). ZVYŠOVANIE DOPRAVNEJ BEZPEČNOSTI ZAVEDENÍM INTELIGENTNÉHO SIGNALIZAČNÉHO ZARIADENIA RMS2. Perner’s Contacts, 11(3), 164-169. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/559

Číslo

Sekce

Články