TECHNOLOGICAL DEGRADATION OF SHAFT SURFACE DURING MACHING

Autoři

  • Ľuba Hajduchová
  • Františka Pešlová
  • Jiří Stodola

Klíčová slova:

machining, defects, non-metallic inclusions, microstructure, hardness, cracks

Abstrakt

The paper deals with identifying the causes of surface failure of a shaft made of material 42CrMoS4. On the basis of microstructural analysis completed by hardness testing, the occurrence of undesirable phases, such as non-metallic inclusions in the structure of the shaft, can be demonstrated. In the presence of various heterogeneous phases in the material structure, plucking of particles can occur during chip machining which leads to surface damage. In the conclusion, the authors recommend checking the starting material, which can eliminate problems that cause the degradation of the surface of the shaft. The failure of the surface causes the notch effect which initiates further failures of the material.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(2) ELLYIN, F. Fatigue Damage, Crack Growth and Life Prediction. Champan and Hall,
London 1997
(3) FEDOROVÁ, M., PAVUČKOVÁ, A., TALAŠ, R., PEŠLOVÁ, F. Operational
Degradation of the Materials used in the Glass Industry. Degradácia konštrukčných
materiálov, 2013, roč. XIII, s. 19 -23, ISBN 978-80-554-0741-8.
(4) PTÁČEK, L. a kol. Nauka o materiálu II. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství
CERM, 2002. 395 s. ISBN 80-7204-248-3.
(5) PULC,V., HRNČIAR, V., GONDÁR, E. Nauka o materiálu. Bratislava: Slovenská
technická univerzita, 2004. 333 s. ISBN 80-227-2098-4.
(6) HAKL, J., BIELAK, O., BALÍK, J., BÍNA, V., JAKOBOVÁ, A. Rychlost růstu trhliny v
oceli P91 za podmínek tečení. In: METAL 2001. Ostrava, 2001, (6 s.).
(7) STODOLA,J., PEŠLOVÁ, F., KRMELA, J. Opotřebení strojních součástí. Monografie:
Univerzita obrany Brno, 2008. 197 s. ISBN 978-80-7231-552-9.
(8) LIPTÁK, P., BARÉNYI, I., HÍREŠ, O. Degradation of Mechanical Properties after
Welding of High Strength Steel Armox 500. In: Science and Military. No. 2 Volume 7.
Armed Forces Academy of Gen. M. R. Štefánik. Liptovský Mikuláš, 2012. ISSN 1334-
8885 (pp 33 – 37).
(9) RIEDEL, H. Fracture Mechanisms.In: Materials Science and Technology, Vol 6, 1993.
VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim.

Stahování

Publikováno

2014-07-11

Jak citovat

Hajduchová, Ľuba, Pešlová, F., & Stodola, J. . (2014). TECHNOLOGICAL DEGRADATION OF SHAFT SURFACE DURING MACHING. Perner’s Contacts, 9(2), 15-25. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/634

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)