ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV POUŽITIA AUTOBUSOV NA EVAKUÁCIU OBYVATEĽSTVA

Autoři

  • Miroslav Tomek
  • Miloslav Seidl

Klíčová slova:

dopravný prostriedok, autobus, evakuácia, mimoriadna udalosť

Abstrakt

Príspevok pojednáva o možnosti použitia prostriedkov cestnej dopravy pri evakuácii obyvateľstva. Analyzuje faktory, ktoré majú pozitívny aj negatívny vplyv na bezpečnú a rýchlu evakuáciu osôb s dôrazom na možnosť použitia rôznych autobusov.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] KLEPRLÍK, J.: Zabezpečení evakuce osob. In. Zborník z 8. vedecko-odbornej
konferencie s medzinárodnou účasťou „LOGVD-2005 Dopravná logistika a krízové
situácie“. Žilina: ŽU, 2005, s. 65-69, ISBN 80-8070-471-6.
[2] ŠIROKÝ, J. a kolektiv: Technologie dopravy (Monografie). Pardubice: Institut Jana
Pernera, o.p.s., 2009, 200 s., ISBN 978-80-96530-53-6.
[3] Technické dáta autobusov [2009/06/06]. Dostupné na http://www.dpmk.sk/content/
view/71/98/#karosac7474.

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Tomek, M. ., & Seidl, M. (2009). ANALÝZA RIZIKOVÝCH FAKTOROV POUŽITIA AUTOBUSOV NA EVAKUÁCIU OBYVATEĽSTVA. Perner’s Contacts, 4(2), 126–134. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1132

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>