SYSTÉM PRE PODPORU ROZHODOVANIA PRE RIEŠENIE OKRUŽNÝCH JÁZD V INTRAVILÁNE MIEST

Autoři

  • Peter Matis

Klíčová slova:

SRP, VRP, podpora rozhodovania, GIS, heuristiky, vzhľadová atraktivita

Abstrakt

Obsluha veľkého množstva zákazníkov v rámci intravilánu mesta je súčasťou mnohých logistických reťazcov. Úlohy takýchto vlastnosti sa často nazývajú aj úlohami okružných jázd v intraviláne mesta. Hlavným problémom okružných jáyd v intraviláne (Street Routing Problem – SRP) je veľký počet zákazníkov a počet možných kombinácii ako ich utriediť do jednotlivých okružných jázd je nepredstaviteľný. V článku sú popísané efektívne spôsoby riadenia okružných jázd v intaviláne miest pomocou systémov na podporu rozhodovania okrem iného aj geografickými informačnými systémami. Sú prezentované porovnania niekoľkých známych úsporných heuristík na reálnych údajoch a tiež nové heuristické a metaheuristické algoritmy špecializované na tento typ problémov. Dôležitou vlastnosťou geografických informačných systémov pre použitie v riešení okružných jázd v intraviláne miest je interaktivita a užívateľsky priateľské prostredie a pritom otvorenosť celého systému. Softvér dokáže nájsť dobré riešenie, preskúmať veľkú množinu možností a odborník môže tieto zmeniť s možnosťou nájsť iné akceptovateľné riešenia. Spomenuté sú vlastnosti iných systémov pre podporu rozhodovania pre riešenie problémov okružných jázd ako sú TRANSCAD od firmy Caliper a GeoRoute vytvorený firmou GIRO pre Kanadskú poštu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

AMPONSAH, S.K., SALHI, S. The investigation of a class of capacitated arc routing

roblems: the collection of garbage in developing countries, Waste Management 24, 2004,

s. 711 – 721.

LACOMME, P., PRINS, CH., RAMDANE-CHERIF, W. Evolutionary Algorithms for

Arc Routing Problems, Third Meeting of the Spanish research project SADERYL

Conference on Routing and Location CORAL, 2003, Tenerife, Spain.

MATIS, P. Management of street routing problems using decisions support system,

Communications 3, Žilinská univerzita v Žiline, 2006, s. 5 – 8

MATIS, P. The relationship between quantitative and qualitative measurements in solving

of street routing problems, 15th Inetrnatinal Scientific Conference on Mathematical

Methods in Economics and Industry, Herlany 2007, s. 144 – 152.

MATIS, P. Decision support szstem for solving the street routing problem, Transport

, 23(3), s. 230 – 235.

POOT, A., KANT, G., WAGELMANS, A. A Saving based method for real-life vehicle

routing problems, Journal of the Operational Research Society, Vol. 53, 2002, s. 57-68.

RUIZ, R., MAROTO, C., ALCARAZ, J. A decision support system for a real vehicle

routing problem, European Journal of Operational Research 153, 2004, s. 593 – 606.

SILVA, C. G., FIGUEIRA, J., LISBOA, J., BARMAN, S. An interactive decision support

system for an aggregate production planning model based on multiple criteria mixed

integer linear programming, Omega 34, 2006, s. 167 – 177.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Matis, P. (2008). SYSTÉM PRE PODPORU ROZHODOVANIA PRE RIEŠENIE OKRUŽNÝCH JÁZD V INTRAVILÁNE MIEST. Perner’s Contacts, 3(5), 214-221. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1376

Číslo

Sekce

Články