TVORBA DISTRIBUČNEJ SIETE S POUŽITÍM ZHLUKOVACÍCH METÓD

Autoři

  • Peter Matis

Klíčová slova:

tvorba siete, zhlukovanie,, fuzzy logika

Abstrakt

Príspevok skúma možnosti použitia zhlukovacích metód pri tvorbe a optimalizácii distribučnej siete v intravilánoch miest alebo na rozľahlom území. V príspevku sú navrhnuté nové metódy merania kvality zhlukovania. Niekoľko známych a dve nové zhlukovacie metódy boli implementované a porovnávané použitím týchto metód merania kvality zhlukovania. V úlohe majú požiadavky odberateľov často ne-deterministický charakter. V príspevku sú požiadavky aproximované pomocou fuzzy množiny.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] MACKAY, D. Information Theory, Inference and Learning Algorithms. Cambridge
University Press, 2003, ISBN 0-521-64298-1
[2] MATIS, P. Decision support system for solving the street routing problem, Transport 3, 2008,
ISSN 1648-4142, s. 230 – 236.
[3] RICHARDS, J.A., JIA, X. Remote Sensing digital Image Analysis, an introduction, Springer,
2005, ISBN 978-3-540-25128-6
[4] ALTMAN, M. Districting principles and democratic representation, PhD. thesis, California
Institute of Technology, 1998, Dostupné z <http://etd.caltech.edu/etd/available/etd-05192004-
142452/unrestricted/dissertation_full.pdf>
[5] SLIVONĚ, M. Řešení problému lokace hubů pomocí genetického algoritmu, Perner’s
Contacts 4, 2008, ISSN 1801-674X, s. 96 – 108.
[6] MATIS, P. Management of street routing problems using decisions support system,
Communications 3, 2006, ISSN 1335-4205, s. 5 – 8
[7] RAMÍK, J., VLACH, M. Concept of generalized concavity based on triangular norms,
Journal of Statistics and Management Systems 1, 2003, ISSN 0972-0510, s. 86 – 106
[8] FIGLIOZZI, M.A. Planning Approximations to the Average Length of Vehicle Routing
Problems with Varying Customer demands and Routing Constraints, Transportation Research
Record: Journal of the Transportation Board, No 2089, 2008, s. 1 – 8.
[9] MUYLDERMANS, L., CATTRYSSE, D., OUDHEUSDEN, D.V. District design for arcrouting
applications, Journal of the Operational Research Society 11, 2003, s. 1209 – 1221.
[10] OPPEN, J., LOKKETANGEN, A., Arc routing in a node routing environment, Computers &
Operations Research 4, 2006, s. 1033–1055.
[11] POOT, A., KANT, G., WAGELMANS, A. A Saving based method for real-life vehicle
routing problems, Journal of the Operational Research Society, 2002, s. 57-6.
[12] TANG, H., MILLER-HOOKS, E. An interactive heuristic for a practical vehicle routing
problem with solution shape constraints, 85 annual meeting of the Transportation research
Board, 2006, 20 s.
[13] KWON, O., GOLDEN, B., WASIL, E. Estimating the length of the optimal TSP tour - an
empirical-study using regression and neural networks, Computers and Operations Research
22(10), 1995, s. 1039-1046
[14] GÁBRIŠOVÁ, L. Kapacitne obmedzená lokační úloha v podmínkach neistoty, Perner’s
Contacts 5, 2008, ISSN 1801-674X, s. 98 – 106.
[15] ŠIROKÝ, J., SLIVONĚ, M., CEMPÍREK V. Centra nákladní dopravy a jejich optimalizace
na vybrané dopravní síti, Perner’s Contacts 2, 2008, ISSN 1801-674X, s. 81 – 94.
[16] FIDLER, T. Lokace a alokace z hlediska návratnosti, Perner’s Contacts 3, 2009, ISSN 1801-
674X, s. 83 – 88.

Stahování

Publikováno

2010-04-19

Jak citovat

Matis, P. (2010). TVORBA DISTRIBUČNEJ SIETE S POUŽITÍM ZHLUKOVACÍCH METÓD. Perner’s Contacts, 5(1), 170–178. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/952

Číslo

Sekce

Články
Share |