BENEFITY DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

Autoři

  • Pavel Šaradín
  • Pavla Lejsková
  • Nina Kudláčková

Klíčová slova:

benefit, dopravní systém, doprava

Abstrakt

Příspěvek je věnován problematice přínosů dopravy. V první části se zabývá otázkou přínosů dopravní služby pro zákazníka a hodnoty dopravní služby. Druhá část je věnována přínosům dopravního systému pro další subjekty jako je veřejná správa, operátoři dopravy, provozovatelé atd..

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. Pozitivní externí efekty dopravy [online]. Enviwiki,

[citováno 22. 5. 2008 ]. Dostupné z:

<http://www.czp.cuni.cz/enviwiki/index.php?title=Pozitivn%C3%AD_extern%C3%AD_e

fekty_dopravy&oldid=3327>.

EISLER, J. Ekonomika dopravních služeb a podnikání v dopravě. 1. vyd. Praha: VŠE.

Nakladatelství Oeconomica, 2004. 151 s. ISBN 80-245-07772-2.

KOTLER, P. Marketing management. 9. vyd.. Praha: Victoria Publishing, 1998. 710 s. ISBN 80-

-600-5.

KOUSAL, M. Ku kritériam spoločenskej efektivnosti rozvoja osobnej dopravy. Zborník

prác VÚD č.22, Praha, Nadas 1980.

VEORHEF, E.T.; NIJKAMP, P.; RIETVELD, P.; LAKSHMANAN, T.R. Benefits and

costs of transport: classification, methodologies and policies. . [online]. Tinbergen

institut, 1997. [citováno 3. 7. 2008 ]. Dostupné z:

<http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/97084.pdf>.

ZELENÝ, L. Rozvoj dopravy ve světě. Praha: VŠE, 2004, 128 s. ISBN 80-245-0671-8.

Doprava a ekonomický růst. [online]. Centrum dopravního výzkumu, 2002, [citováno 21.

2008 ]. Dostupné z: <http://www.cdv.cz/text/vz/vzl/pvzl_24.pdf>.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Šaradín, P. ., Lejsková, P., & Kudláčková, N. (2008). BENEFITY DOPRAVNÍHO SYSTÉMU. Perner’s Contacts, 3(5), 246–250. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1388

Číslo

Sekce

Články
Share |