BASIC CHARACTERISTICS OF PUBLIC PASSENGER TRANSPORT FROM THE TRANSPORT USER POINT OF VIEW

Autoři

  • Rudolf Kampf
  • Nina Kudláčková

Klíčová slova:

transport, transport user, public passenger transport

Abstrakt

This article deals with problems of public passenger transport from the transport user point of view. Than there are characterized properties of each mode of transport including of course also public passenger transport. Specifically there are following characteristics mentioned in the article: speed of means of transport, length of stay of means of transport in the stops and stations, waste of time and value of time savings.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] BATES, J.J. Econometric issues in stated preference analysis. Journal of Transport
Economics and Policy 23 (1), 59-69, 1988. ISSN 0022-5258.
[2] Cost Benefit Analysis of Transport Infrastructure Projects. Economic Commission for
Europe. United Nations. ISBN 92-1-116837-6.
[3] DRDLA, Pavel. Technologie a řízení dopravy - městská hromadná doprava. Vyd. 1.
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. 136 s. ISBN 80-7194-804-7(brož.).
[4] GRAJA, M. POLACH, J., PODOLÁK, M.: Technologie a řízení dopravy – MHD. Studie
Univerzita Pardubice 2001.
[5] MELICHAR, V., JEŽEK, J. Ekonomika dopravního podniku. Univerzita Pardubice. 2001.
ISBN 80-7194-359-2.
[6] MELICHAR, V., JEŽEK, J. Ekonomika podniku. Univerzita Pardubice. 2002. ISBN 80-
7194-510-2.
[7] MOLKOVÁ, T. Dopravní obsluha v novém krajském uspořádání České republiky.
Žilinská univerzita. Sborník příspěvků, Žilina 2003. ISBN 80-8070-093-1.
[8] ŠARADIN, P. Marketingové a operativně riadenie dopravného podniku. Žilinská
univerzita. Sborník příspěvků, Žilina 2003. ISBN 80-8070-093-1.

Stahování

Publikováno

2010-12-30

Jak citovat

Kampf, R., & Kudláčková, N. (2010). BASIC CHARACTERISTICS OF PUBLIC PASSENGER TRANSPORT FROM THE TRANSPORT USER POINT OF VIEW. Perner’s Contacts, 5(4), 99–103. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1048

Číslo

Sekce

Články
Share |